Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Nabídka pro studenty učitelských oborů VŠ

logo_f

Jste studenty či studentkami pedagogického oboru na některé z českých vysokých škol? Nevyhazujte zajímavé seminární práce a nápady, které jste během studia vytvořili. Podělte se o ně s učiteli z praxe. Magazín je zaměřen primárně pro učitele 1. stupně základních škol, proto máme zájem především o materiály aplikovatelné při výuce dětí mladšího školního věku.

O co se jedná
Během studia vypracovávají studenti velké množství seminárních prací, během pedagogické praxe plní různé úkoly, tvoří zajímavé vyučovací pomůcky, vymýšlejí originální hry … Bohužel však množství zajímavých materiálů končí v koších nebo založených v šanonech, což je velká škoda. I to může být jednou z příčin malé motivace pro vypracovávání seminárních prací. Chtěli bychom nabídnout studentům možnost prezentovat užitečné materiály a zároveň tak pomoci ostatním učitelům z praxe, kterým někdy chybí inspirace. I dobří učitelé často hledají nové náměty pro zpestření výuky.

Co může studentům publikování v magazínu Zakatedrou.cz přinést?

  • vyšší motivaci při tvorbě seminárních prací a dalších výukových materiálů
  • zkušenosti s tvorbou otevřených vzdělávacích zdrojů
  • publikování pod mezinárodní licencí Creative Commons (CC BY 4.0) umožňuje zachování autorských práv
  • možnost prezentovat své nápady a zkušenosti tisícům učitelů z praxe
  • v případě spokojenosti možnost dlouhodobější spolupráce s magazínem Zakatedrou.cz

Politika otevřeného vzdělávání
Magazín Zakatedrou.cz je členem aliance pro otevřené vzdělávání a podporuje politiku otevřeného vzdělávání (více o podpoře magazínu otevřeného vzdělávání čtěte v článku Podporujeme politiku otevřeného vzdělávání, více o otevřeném vzdělávání čtěte v článku Politika otevřeného vzdělávání – jeden z možných způsobů zvyšování kvalit učitele). Všechny články, které magazín vydává, jsou publikovány pod mezinárodní licencí Creative Commons (CC BY 4.0), což umožňuje zachování autorských práv. Lze předpokládat, že tvorba otevřených vzdělávacích zdrojů se v blízké budoucnosti stane jedním z požadavků na kvalitní učitele, proto je dobré, pokud se studenti s jejich tvorbou seznámí již při studiu na vysoké škole.

O co máme zájem?
NAbízet nám můžete všechny materiály, které by jakýmkoli způsobem mohli inspirovat nebo pomoci učitelům z praxe.

Zájem máme především o:

  • Přípravy na hodiny
  • Zajímavá cvičení, hry, úkoly …
  • Přípravy pro integrovanou výuku a náměty na projektové vyučování
  • Výstupy z bakalářských či diplomových prací

Použitelné mohou být i materiály, které nebyly ještě nikdy v praxi ověřeny. Náš zkušený tým redaktorů složený z učitelů z praxe dokáže rozpoznat, zda by se činnosti dali aplikovat v reálném školním prostředí nebo předložené náměty ověří při přímo ve vyučování.

Pokud nevíte, zda jsou vaše materiály natolik zajímavé a kvalitní, aby mohly pomoci ostatním učitelům, pošlete nám materiál nebo jeho stručný popis a my se vám ozveme. Nebojte se to vyzkoušet. Materiál, který se nám nebude zdát dostatečně zajímavý k publikování, slušně odmítneme nebo vám navrhneme možnosti jeho vylepšení.

Co požadujeme?
Pošlete nám materiál, o němž si myslíte, že by mohl být pro učitele z praxe přínosem. My rozhodneme o jeho užitečnosti a navrhneme vám jeho úpravu tak, aby byly informace v něm obsažené jednoduše pochopitelné, snadno aplikovatelné do praxe, přínosné apod. V textu, který sestavíte, provedeme editorskou a jazykovou korekturu. Článek ve finální podobě bude vždy publikován až po vašem schválení.

Pokud si myslíte, že naspat článek nezvládnete, nebo vás to prostě nebaví, vytvoříme článek za vás na základě vašich materiálů. V tom případě se stanete spoluautory článku. Stačí, pokud nám zašlete jednoduchý popis činností, fotografie, případně videa a my podle předložených informací článek zpracujeme.

MATERIÁLY A PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA ADRESU redakce@zakatedrou.cz

Co nabízíme?
Nabízíme velké množství čtenářů, kteří si váš text přečtou. Kvalitní příspěvek publikovaný v našem magazínu si po vydání přečte několik tisíc učitelů.

Za článek, který budeme publikovat, nenabízíme žádnou finanční odměnu. Ziskem pro vás jsou však cenné zkušenosti do budoucna. Tvorba otevřených vzdělávacích zdrojů bude v budoucnu pravděpodobně jedním z požadavků na kvalitní učitele. Příspěvek, který vyjde v našem magazínu, si můžete vložit do svého profesního portfolia (více o profesním portfoliu si můžete přečíst v článku Připravte se na plánovaný kariérní řád: vytvořte si profesní portfolio) a již při přijímacích pohovorech ukázat budoucím zaměstnavatelům, že máte s tvorbou otevřených vzdělávacích zdrojů zkušenost. Pokud budeme s vaší prací spokojeni, můžeme vám nabídnout dlouhodobější spolupráci s naším magazínem (psaní recenzí na knihy a učební pomůcky, které vám zašleme apod.). V neposlední řadě vás také může těšit dobrý pocit, že jste inspirovali některé z učitelů v praxi. Často dostáváme kladné zpětné vazby, poděkování, fotografie, které učitelé tvoří na základě našich článků. Pak víme, že vynaložené úsilí opravdu stálo za to.

U diplomových či bakalářských prací může být např. poskytnutí vytvořeného metodického materiálu ostatním učitelům jedním z cílů práce. To může zvýšit její hodnotu.

Prostřednictvím této nabídky bychom chtěli alespoň trochu pomoci přiblížit běžnou práci na základních školách s akademickým prostředím. I když tentokrát v opačném smyslu, než je běžné.

Přibližujme pedagogické fakulty praxi. Nejen učitelé, kteří již řadu let učí na školách, mohou obohacovat budoucí učitele. Také studenti mohou pomáhat inspirovat učitele z praxe.

Share This: