Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Stále můžete vyplňovat dotazník a pomoci tak při tvorbě metodických postupů a materiálů pro výuku hudební výchovy

music-notes-683066_1920

V listopadovém vydání magazínu jsme zveřejnili prosbu o vyplnění dotazníku, který je jedním z východisek pro tvorbu zdarma dostupných metodických postupů a materiálů pro výuku hudební výchovy. Upozorňujeme čtenáře, že byla prodloužena doba pro jeho vyplňování a stále je možnost podělit se o své názory.

O co se jedná?
Nadační fond The Music FunDation ve spolupráci se Svazem autorů a interpretů a Společností pro hudební výchovu vytvořil iniciativu, jejímž cílem je nejen usnadnit učitelům přípravu na hodiny hudební výchovy, ale především přispět k rozvoji aktivního přístupu dětí a mládeže k hudbě a muzicírování, a v samotném důsledku tak pomoci zvýšit kvalitu a atraktivitu výuky hudební výchovy na základních školách. Jedním z výstupů by měly být také zdarma dostupné metodické postupy a materiály pro výuku hudební výchovy.

Celý projekt je teprve na počátku. Nadační fond The Music FunDation prosí učitele hudební výchovy o vyplnění krátkého dotazníku, který je dostupný na adrese:
https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/ucitele-hudebni-vychovy-tmf/

Jedná se o online dotazník, který je anonymní a obsahuje 8 uzavřených otázek. Možnost vyplnění dotazníku nekončí, své odpovědi stále můžete odesílat.

Vaše odpovědi mohou být důležitým vodítkem při směřování celého projektu.

Více informací o iniciativě jejich projektu naleznete na www.tmf.cz

Share This: