Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Chcete se naučit používat správná slova ve správný čas? Přečtěte si knihu Řekni to jinak

řekni to jinak 1

Pro pedagogy je dovednost umění správné komunikace důležitá. Učitel při svém povolání neustále komunikuje a to nejen se svými žáky. Jak správně reagovat, pokud se vzájemné výměny názorů začnou vyhrocovat? Rádi bychom vám představili knižní novinku, která se zabývá otázkou efektivní komunikace.

Název: Řekni to jinak
Autor: Carl Alasko
Překlad: Le Roch, Pavla
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 199

Kniha amerického psychoterapeuta s mnohaletou praxí se zabývá otázkou efektivní komunikace v situacích, se kterými se můžeme setkávat v běžném životě. Většina lidí se nenarodí s přirozeným talentem k tomu, aby uměli reagovat v každé vyhrocené situaci pohotově a přiměřeně. Autor však nabízí metody, které nám mohou pomoci se to naučit. Snaží se čtenářům poradit strategie, jak plánovat použití vhodných verbálních i neverbálních prostředků a jak pracovat s vlastními emocemi, které při interakci hrají velkou roli. K osvojení dovednosti efektivní komunikace radí využívat předem nacvičených vzorců chování v konkrétních situacích. A právě některé vzorce chováním nám ve své knize představuje.

V knize se mimo jiné můžete dozvědět, která slova při komunikaci používat a která nepoužívat.

Publikace obsahuje kapitolu Pět pravidel efektivní komunikace, kde autor uvádí a blíže popisuje pět základních pravidel efektivní komunikace, které následně rozvádí. Nejobsáhlejší částí knihy jsou scénáře konkrétních situací. Scénáře jsou rozděleny do šesti částí. Můžeme se dočíst o správné komunikaci ve fázi seznamování s druhým pohlavím, při rozvíjení dlouhodobých vztahů, při výchově dětí v rodině, v přátelství, na pracovišti a v dalších každodenních situacích. Každý scénář je popsán na jedné dvojstránce, na levé straně si můžeme přečíst, co ve zmiňované situaci rozhodně neříkat, na pravé straně se můžeme dočíst, co naopak v daném případě říct. Rozbor situace doplňují další souvislosti (například jak se v takové situaci druhý cítí, jak by to mohl pochopit …). Autor ve většině situací radí jednat především s rozmyslem a s rozvahou a s ohledem na své dlouhodobé cíle. Ukazuje čtenáři, že svůj význam má také správné mlčení nebo tiché přitakávání. V části zvané pokročilá práce jsou popisovány psychologické procesy, které probíhají při komunikaci v každodenním životě. Popisy a cenné rady jsou doplňují příklady ze života.

Jednotná grafická úprava rozebíraných situací v šesti hlavních částech nám pomáhá k snadné orientaci a k rychlému vyhledání konkrétních příkladů.

Samozřejmě se jedná jen o vzorové situace a příklad jejich řešení. Díky nim však můžeme pochopit správné vzorce efektivní komunikace. Záleží na každém z nás, jak si díky nácviku uvedných komunikačních postupů si dokážeme dovednost osvojit, abychom předložené scénáře dokázali používat i v dalších situacích a přizpůsobovat podmínkám.

Nemusím se bát označit knihu Řekni to jinak jako zajímavou pomůcku k osobnímu rozvoji. Jedná se o publikaci, kterou po jednom přečtení neodložíte. Ke knize se můžete znovu vracet a znovu si nacvičovat strategie správné komunikace s ohledem na nově získané zkušenosti.

Od autora Carla Alaska byla nakladatelstvím Portál vydána také kniha Emoční Balast.

Share This: