Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

O nás

logo_f

Kdo jsme?

Jsme nadšenci z řad pedagogů 1. stupně, kteří jsou přesvědčeni, že mohou pomoci zlepšit kvalitu výuky na 1. stupni základních škol.

Během naší pedagogické praxe jsme zjistili, že ne do všech škol, se dostanou informace o nejnovějších metodách a otázkách výuky, a pokud ano, tak často s větší časovou prodlevou. Způsob výuky na takových školách je tedy zastaralý a neodpovídá potřebám současných dětí. Stejně tak je potřeba reagovat na potřeby současných rodičů. Myslíme, že to je také jeden z důvodů, proč si mnozí učitelé nezískají respekt a důvěru svých svěřenců. Pokud vyučující dokáže zaujmout a nadchnout pro věc nejen žáky, ale i jejich rodiče, má z velké části vyhráno.

 
Co připravujeme?

Internetový magazín |= ZAKATEDROU.CZ=|, který je nezávislý měsíčník primárně určený pro pedagogy 1. stupně základních škol, inspiraci zde však mohou najít také pedagogové předškolního vzdělávání a pedagogové 2. stupně základních škol, stejně tak, jako ostatní lidé věnující se práci s mládeží. Nové číslo bude vycházet vždy 5. den v měsíci. Vydání prvního čísla je plánováno na 5. ledna 2016. Od tohoto data spustíme pilotní verzi. Redakce bude sledovat zájem čtenářů a upravovat zaměření rubrik a článků. Spuštění plné verze magazínu je plánováno se začátkem nového školního roku, tj. 5.9.2016.

 

O co vlastně jde?

Jedná se o odborně-populární magazín, který si klade za cíl jednoduchou a populární formou seznámit pedagogy 1. stupně základních škol s informacemi, díky kterým mohou zpestřit, zkvalitnit, vylepšit … svoji výuku. Budeme se snažit zprostředkovat informace, které bychom chtěli hledat nejen na vědecké půdě, ale také mezi učiteli z praxe.
 

Share This: