Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Zima láká k land-artu

sněhulák_1

Když napadne sníh, děti spontánně zkouší, co s ním lze všechno vytvořit. S prvním sněhem začínají stavět sněhuláky, vyšlapávají do sněhu různé stopy a obrazce, prstem zkoušejí malovat na sníh na parapetech … Zkuste dětem ukázat, že vlastně výtvarně tvoří. Vysvětlete jim, že výtvarná výchova nemusí probíhat pouze v prostorách školy. Žáci opustí prostory běžné výuky a vycházejí ven. Land – art vybízí ke spojení s environmentální výukou.

Co to je land – art?
Land art je umělecký směr, který se pojí s přírodou a možnostmi, které příroda nabízí. Pracuje se především s přírodními pomůckami a materiály. Land – art se snaží využít přírodního prostoru. V galeriích se objevuje pouze jeho dokumentace.
Inspirujte děti slavnými představiteli land-artu. V tomto směru se proslavili např. Zora Ságlová, Ivan Kafka nebo v zahraničí Robert Smithson. Ukažte dětem příklady jejich tvorby. Pokud věnujete chvíli prohledávání internetu, jistě najdete různé ukázky jejich děl, popřípadě můžete zaskočit do knihovny.

Kdy vyrazit do přírody?
Zimní land – art lze uskutečnit během celého zimního období. Pamatujte, že dílo není ovlivněno pouze autorem, ale i přírodou a přírodními vlivy. Jinou barvu a jiné vlastnosti má čerstvě napadlý sníh, tvorbu ovlivňuje také různé množství sněhu a výška sněhové pokrývky, sněhová pokrývka nemusí být souvislá (mohou vyčnívat nezasněžené části krajiny) Pokud není k dispozici sníh, můžete využít zamrzlou ledovou plochu nebo jen zimní přírodu – větve bez listí apod. Jiná kompozice vznikne při slunečním svitu, jiná v mlze. Ovlivnit dílo může třeba také vítr apod.

Největší radost z tvorby v zimní krajině budou žáci mít s příchodem prvního sněhu. Jak jsme již zmiňovali, když napadne sníh, začne většina dětí zkoušet dělat stopy do sněhu, splácávat sněhové koule, stavět sněhuláky …

Jak se na takové tvoření obléct?
O výuce v přírodě informujte předem rodiče, aby mohli děti náležitě obléci. Důležité jsou rukavice, vhodné jsou prstové. Děti by měli mít vhodnou obuv do sněhu. Je možné, že při tvorbě některý z žáků upadne do mokrého sněhu, proto by měl mít každý suché oblečení, do kterého by se po návratu do budovy školy mohl převléci.

Jaká zvolit pravidla?
Pozor, přírodu využívejte, ale neničte ji. Upozorněte děti, že nejen cizí věci, ale také přírodu nesmíme při tvorbě poškodit. Předem s žáky proberte, jak mohou a jak již nesmějí zasahovat do přírody, na co mohou sahat, co mohou odnášet, přemisťovat apod. Výtvor si zdokumentujte a následně odneste vše, co do přírody nepatří. Při tvorbě buďte ohleduplní.

Co tedy před výukou land – artu v zimní krajině připravit?
- Informovat rodiče, aby mohli děti vhodně obléci. (K této informaci můžete doplnit také stručně, co a proč budete tvořit a seznámit tak i je s land – artem)
- Připravte si, jakým způsobem seznámíte žáky s informacemi o tomto uměleckém směru (ukázka tvorby, text s informacemi apod.)
- Sledujte předpověď počasí. I povětrnostní vlivy mohou tvorbu v přírodě výrazně ovlivnit
- Pokud budete pracovat s přineseným materiál, připravte si ho. Jeho výběr můžete konzultovat také s žáky.

Jaký materiál bude nutné nachystat?
- Může se jednat o práci s čistě přírodním materiálem, který se nachází v prostoru tvorby. To potom nebude nutné předem žádný materiál chystat. Žáci si sami najdou, co budou potřebovat.
- Může se jednat o práci s přírodou a doneseným materiálem. Přinesený materiál žáci vhodně zakomponují do přírody. Na jeho výběru se mohou podílet sami žáci.
Při výběru materiálu mějte také na paměti, že vše, co do přírody nepatří, je nutné uklidit a odnést. Proto volte takový materiál, který je snadné a v rozumném čase možné uklidit.

Jaké barvy používat?
Výtvor může být:
- Čistě bílý (pracujeme pouze se sněhem)
- Kompozice černé a bílé (např. kontrast mezi čistým sněhem v panenské přírodě a špinavým sněhem ve městě)
- Barevný (můžeme používat různých barevných pomůcek. Pro malbu do sněhu je vhodné používat potravinářské barvivo, je šetrné k přírodě)

Tvorba se sněhem
Záměrná tvorba
- Vyšlapávání různých obrazců do sněhu; vyrývání klacíkem, prstem; vytváření nápisů ve stylu grafity …
- Malování na sníh (doporučujeme využít potravinářské barvy, které jsou k přírodě šetrné)
- Obrazce, které jsou doplňovány různými materiály, které jsme našli v okolní přírodě
- Obrazce, které jsou doplňování materiálem, který jsme si do přírody přinesli
- Obrazce, které jsou doplňovány materiálem, který jsme našli v okolní přírodě a který jsme do přírody donesli
- Prostorová tvorba pouze ze sněhu (stavění sněhuláků, různých soch …)
- Prostorová tvorba ozdobená malbami (doporučujeme využít potravinářské barvy, které jsou šetrné k přírodě)
- Prostorová tvorba, která je doplněna materiálem, který jsme nalezli v okolní přírodě
- Prostorová tvorba, která je doplněna materiálem, který jsme si do přírody donesli
- Prostorová tvorba, která je doplněna materiálem, který jsme nalezli v okolní přírodě a který jsme do přírody přinesli

Náhodná tvorba
- Spontánní pohybování po sněhové pokrývce (např. děti hrají nějakou honičku, po jejím skončení vznikne ve sněhu ze stop dětí náhodný obrazec, žáci se navzájem setkávají, jejich cesty se proplétají …)
- S pet-lahví naplněnou potravinářským barvivem (Láhev zavřeme, ve víčku uděláme otvor, zavěsíme na větev a rozhoupeme, ve sněhu vznikne náhodný obrazec; Láhev zavřeme, ve víčku uděláme otvor a spustíme po nachystané dráze ze svahu, ve sněhu vznikne náhodná stopa; apod.)
- Náhodné seskupení sněhu (setřepání sněhu z větví stromů, vyhození sněhu do vzduchu – po dopadu vytvoří náhodnou kompozici, náhodné házení sněhových koulí …)

Tvorba s ledem
- Obrazec, který je vytvořený vrýváním do ledu (nějakým ostrým předmětem, bruslemi …)
- Obrazec, který je vytvořený přidáváním různého materiálu, který jsme nalezli v okolní přírodě nebo do přírody donesli
- Obrazec, který je vytvořen ubíráním materiálu – odmetávání sněhu z ledu apod…
- Využívání objektů, které jsou zamrzlé v ledu

Tvorba se zimní přírodou
- Využívání větví bez listů (vyplétání větviček provázkem a tvorba pavučin…)
- V extrémnějším případě tvorba ze zmrzlých hrud na poli apod.

Dokumentace tvorby
Tvorbu zdokumentujte. Nedokumentujte pouze hotové výsledky, ale také průběh tvorby. Z fotografií můžete udělat například výstavu, vernisáž či nástěnku s informacemi o uměleckém směru, který se nazývá land – art. Důležitý je i způsob dokumentace. Některé výtvory vyniknou při pohledu z výšky, proto je vhodné při fotografování využít dron nebo nejvyšší patra školní budovy.
Zajímavé je, zdokumentovat místo tvorby, jakmile sníh roztaje a diskutovat o rozdílech.

Diskuse nad tvorbou
Již v teple školy si s dětmi znovu prohlédněte fotografie, které dokumentují tvorbu. Nad fotografiemi s dětmi diskutujte. Při land – artu nejde pouze o výsledek práce, ale také o prožitek během tvorby. Proto nediskutujte pouze o hotovém výtvoru, ale také o jeho průběhu.

Jakou literaturu doporučujeme?
HEJTMÁNKOVÁ, Tereza. Do krajiny za land-artem: praktické využití land-artu pro pedagogy a lektory environmentální výchovy. Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, c2013, dotisk, 96 s. ISBN 978-80-86838-45-8.

ŠAMŠULA, Pavel a Jaromír ADAMEC. Průvodce výtvarným uměním. 1. vyd. Praha: Práce, 1995, 119 s. ISBN 80-208-0359-9.

Share This: