Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

GeoBoards zajímavá pomůcka do různých předmětů

geoquadro4

Řada našich čtenářů jistě zná a již používá produkty firmy Oskola. Chtěli bychom vám představit zajímavou pomůcku pro činnostní vyučování, kterou tato firma nabízí. GeoBoards je deska s kolíčky, za které se přichytávají různě barevné gumičky. Někteří tuto pomůcku používají, ale většinou puze ke znázorňování různých obrazců a geometrických tvarů. Díky kartičkám s úkoly, které nabízí Oskola, lze však destičky využívat v různých předmětech, a zároveň tak rozvíjet ještě více kompetencí současně.

GeoBoards
Oskola nabízí tři varianty destiček Geoboards.

  • GeoDuo – dřevěná deska obsahuje pět kolíčků na každé straně. Gumičkou se spojují dva kolíčky – spojují se dvě správné odpovědi.
  • GeoTrio – dřevěná deska obsahuje 3 x 4 kolíčků rozmístěných do tvaru obdélníku. Gumičkou se spojují zpravidla tři kolíčky – spojují se tři správné odpovědi.
  • GeoQuadro – dřevěná deska obsahuje 6 x 6 kolíčků rozmístěných do tvaru čtverce. Gumičkou se spojují zpravidla tři nebo čtyři kolíčky – spojují se tři nebo čtyři správné odpovědi.

Pro variantu GeoDuo jsou úkoly napsány na kartičkách, které se zasunují do destičky. Obrázek (písmeno, číslice …), které mají žáci přiřadit, jsou zobrazeny vedle kolíčků. Tyto úkoly jsou schopny řešit i velmi malé děti nebo integrovaní žáci.

Úkoly pro variantu GeoTrio nabízí Oskola na kartičkách. Z jedné strany kartičky jsou symboly, které mají žáci přiřazovat. Pokud si žáci kartičku obrátí, mohou si zkontrolovat, zda úkol splnili správně. Kromě znalosti správné odpovědi musejí děti prokázat také orientaci v poli s kolíky a zručnost svých prstů. Jednodušší úkoly jsou schopny řešit již děti přibližně od tří let, k dispozici jsou však také kartičky s těžšími úkoly z různých předmětů.

K destičce GeoQuadro jsou připraveny sešity obsahující 12 úkolů. Správné odpovědi si žáci mohou zkontrolovat na posledním listu sešitu. Orientace v poli, které obsahuje 36 kolíků, není pro všechny děti úplně snadná. Znalost jejich správných odpovědí může zkreslit špatná orientace. Je vhodné se žáky nejprve trénovat pouze správné umisťování gumiček. K tomu jsou k dispozici sešity obsahující gumičkové předlohy. Jedná se o velmi zdařilou pomůcku, při které žáci trénují více dovedností zároveň.

Oskola nabízí ke všem typům desek různé úkoly. Každým dětem vyhovují jiné druhy desek a úkolů. Obecně však nejširší uplatnění na prvním stupni nalezne deska GeoTrio. Nebudeme vám však doporučovat žádné varianty desek ani úkolů. Záleží opravdu především na vašich požadavcích. A pokud nenaleznete právě takové úkoly, které byste potřebovali, můžete si je zkusit vyrobit sami. Ze zkušeností však víme, že čas a náklady na tvorbu vlastních úkolů nakonec většinu učitelů přesvědčí k zakoupení hotových produktů.

Kde GoeBoards pořídit
Dřevěné destičky s kolíčky a kartičky s úkoly nabízí firma Oskola prostřednictvím svého e-shopu zde >>

Při objednávání doporučujeme, abyste si zakoupili dostatečné množství náhradních gumiček. Gumičky jsou sice pevnější než klasické gumičky, i tak jich je však při práci s dětmi větší spotřeba ;).

Představované desky můžeme všem učitelům do výuky jen doporučit. Žáci se dokáží na úkoly soustředit, plnění úkolů žáky baví a správné řešení si mohou sami snadno zkontrolovat. Velké možnosti využití mají desky také pro integrované žáky.

Procvičovací kartičky s kolíčky
Dalšími zajímavými produkty, které Oskola nabízí jsou procvičovací kartičky s kolíčky. Správnou odpověď označíte kolíčkem odpovídající barvy. K dostání jsou různé sady s úkoly tohoto druhu. Pro získání bližších informací si pozorně projděte nabídku na e-shopu. I tyto produkty můžeme všem našim čtenářům doporučit. Žáky práce s kolíčky baví a s radostí řeší úkoly. Na zadních stranách kartiček jsou puntíky se správnými barvami, podle kterých si žáci své odpovědi mohou sami zkontrolovat a kolíčky využít zase na další úkoly.

Share This: