Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Pozorování počasí

jake je pocasi

V prvních letech povinné školní docházky by se žáci měli seznamovat se světem, který je obklopuje, měli by ho pozorovat, učit se znát základní pojmy a chápat jednoduché vztahy a souvislosti mezi nimi. Jedním z jevů, který bezprostředně ovlivňuje náš každodenní život a prostředí, ve kterém žijeme, je počasí. Pozorujte tedy s dětmi počasí.

Jak je dnes venku?

Pokud se dětí zeptáte, jak je dnes venku, pravděpodobně zazní spousta odpovědí typu „krásně, škaredě, zima, teplo …“ Mohou se objevovat i odpovědi, které se navzájem vylučují. Někdo může říct teplo a další žák zima, i když je počasí stejné. Jedná se totiž o pocitovou teplotu, kterou může ovlivňovat mnoho faktorů.

Přesné měření
Aby bylo pozorování počasí objektivní, vytvořte si s žáky jednoduchá kriteria, podle kterých budete aktuální počasí hodnotit.

K měření můžete využít obyčejné měřicí přístroje. Na trhu však existují zajímavé sady pro meteorologické měření s dětmi.

Zaznamenávání počasí
Aktuální počasí je vhodné s dětmi zaznamenávat pomocí různých grafických znázornění na viditelném místě.

Kolo k zaznamenávání aktuálního počasí ke stažení zde >>

Teploměry k vytištění, které je možné využít k zaznamenávání teploty naleznete zde >>

Abyste později měli možnost data porovnávat nebo žáky odkazovat na konkrétní případy počasí, je dobré si počasí zaznamenávat a záznamy ukládat.

Pracovní list pro pozorování počasí ke stažení zde >>

V učebnicích prvouky se objevuje otázka, jaké je na podzim počasí. Mohou děti své odpovědi něčím podložit? Zajímavé je, pokud si vedete záznamník dnů, kdy svítilo slunce, kdy bylo zamračeno a kdy pršelo. Ze záznamníku, který jsme navrhli, mohou žáci jasně a přehledně odečíst, zda např. v listopadu je vyšší počet dnů s jasnou oblohou nebo zataženou apod. Obdobným způsobem můžete zaznamenávat například ve kterých měsících nejvíce fouká vítr.

Záznamový arch slunečných dnů ke stažení zde >>

Porovnávání získaných dat
Získaná data můžete různě porovnávat. Pokud počasí zaznamenáváte pravidelně, můžete porovnávat počasí v jednotlivých měsících, ročních obdobích, v různých letech apod. Zajímavé srovnávání pozorovaných dat je například s partnerskou školou, která je z jiné oblasti.

Pozorování počasí je pro žáky přirozené, baví je a zároveň mohou při této činnosti získávat různé další kompetence.

Share This: