Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tip na zajímavou knihu – Cyklus života

cyklus života

Učitelská profese je z velké části prací s lidmi. Dobrý učitel by měl být zároveň dobrým psychologem. Jednou ze základních disciplín psychologie je vývojová psychologie, která se zabývá poznatky o duševním vývoji člověka od počátku až do jeho konce. Chování žáků často souvisí s tím, jak si hledají své místo ve světě. Pedagogy by měly zajímat nejen všechny faktory, které ovlivňují vývojové stádium dětí, ale také psychologické aspekty jednání starších dětí, dospělých a seniorů, kteří mají také vliv na vývoj dětí. Chtěli bychom vám proto představit zajímavou knihu Cyklus života od izraelského psychologa Erela Shalita, která v letošním roce vyšla v nakladatelství Portál.

Název: Cyklus života
Autor: Erel Shalit
Překlad: Ivo Müller
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 240

Abychom mohli lépe chápat jednání některých lidí, je dobré znát aspekty, které souvisí s hledáním jejich místa ve světě. Hledání probíhá v různých stádiích života odlišně. Erel Shalit ve své knize Cyklus života rozděluje životní fáze na dítě, puer a puella, dospělý a senex. Každé stadium je ovlivňováno určitými archetypovými podstatami, které mohou být v jednotlivých životních stádiích v různém poměru. Archetypové obrazy životních stádií v knize ilustrují sny a příběhy s ohledem na patologie životního cyklu a na smysl v nich skrytý. Každé fázi je v publikaci věnována samostatná kapitola. Ještě před konkrétním zkoumáním jednotlivých životních fází nás autor v první kapitole seznamuje s pohledem na životní cestu jako celku. Cyklus života přirovnává k cykličnosti vodních toků, které tečou od pramene až do moře, ale přitom nevysychají. V sedmé kapitole nazvané Pocta Sofokleovi se autor snaží zamýšlet nad konfliktem mezi nesmyslností, stagnací a rozkladem, které staví do kontrastu s účelností, smysluplností a spojením. V poslední osmé kapitole autor poukazuje na to, jak je každá fáze života důležitá při hledání smyslu a bytostného já.

Erel Shalit je izraelský jungiánský analytik. Právě odkazem Carla Gustava Junga se autor při tvorbě knihy nejvíce inspiroval. V knize zkoumá vnitřní svět lidí, snaží se lidi zkoumat a pochopit zevnitř a odhalovat vztahy mezi osobou a jástvím. Při sepisování knihy však autor analyzoval také myšlenky dalších uznávaných psychologů. Čerpal z více než stovky publikací. V knize se objevuje téměř 400 odkazů na další literaturu.

V díle se autor zaměřuje na vnitřní svět člověka, touze lidí osamostatnit se a následnému hledání návratu domů. Vliv hmotného světa na vývoj jedince příliš nezohledňuje.

I když se kniha může zdát na první pohled pro ne příliš psychologicky a filozoficky zdatné jedince srozumitelná, myslím, že pokud se člověk do textu začte, začne nalézat a chápat různé zajímavé souvislosti s jednáním lidí v běžném životě. Myslím, že jednou z předností knihy je také fakt, že se kniha „neočte“. Čtenář se ke knize může neustále vracet a při každém dalším čtení bude nacházet nové souvislosti. Na knihu bude mít také jiný náhled s tím, jak bude průběžně získávat nové zkušenosti na cestě životem.


Jsem moc ráda, že se ke mě tato kniha dostala a nejen všem učitelům bych ji ráda doporučila.

Share This: