Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Pozorování větru

weathercock-153758_640

V dubnovém vydání magazínu jsme publikovali článek Pozorování počasí, který se zabýval obecnými zásadami každodenního pozorování počasí s žáky na 1. stupni základních škol. Dále jsme se uveřejnili článek Pozorování mraků, který se blíže zabývá pozorováním mraků na obloze a obsahuje zajímavé rady, jak oblaka pozorovat a zajímavou formou určovat jejich druhy. Dalším meteorologickým jevem, který lze s dětmi pozorovat, je vítr. Chtěli bychom vám představit náměty, které je možné využít k pozorování větru s žáky 1. stupni základních škol.

Vítr je proudění vzduchu v atmosféře, které vzniká rozdíly v tlaku vzduchu a rotací země. Věděli jste, že když nám vítr fouká do zad, vysoký tlak vzduchu je na pravé straně a nízký tlak vzduchu je na levé straně?

Pozorujte s žáky vítr a vyzkoušejte, co všechno dokáže
Můžete vyjít ven a pocítit vítr na vlastní kůži nebo jen tak koukat z okna snažit se rozpoznat, jakou rychlostí a jakým směrem vítr fouká. Podle čeho poznáme, že fouká vítr?

Vítr může ohýbat různé předměty
Vyzkoušejte, co vítr dokáže ohýbat (zavěšený proužek papíru, větvička, ocelová tyč …)

Vítr může pohybovat různými předměty
Žáci rádi zkouší, které předměty se budou pomocí větru pohybovat (pírko, list papíru, igelitový sáček, igelitová taška, karton, pet láhev …). Pokud fouká dostatečně silný vítr, dopřejte dětem trochu pohybu a nechejte žáky předměty popoháněné větrem chytat. Jistě si při tom užijí spoustu zábavy.

Věděli byste, kdy se vítr využívá jako hybná síla? Znáte plachetnice, větrné mlýny apod.?

Vítr může předměty zrychlovat
Pokud jedeš na kole, a vítr ti fouká do zad, pomůže ti, abys jel rychleji. Znáš nějaké další příklady, kdy vítr může zrychlovat pohyb? Zkuste foukat brčkem do kutálející se kuličky zezadu.

Vítr může předměty zpomalovat
Pokud jedeš na kole a vítr fouká proti tobě, zpomalí tě. Znáš nějaké další příklady, kdy vítr může zpomalovat pohyb? Zkuste foukat brčkem proti kutálející se kuličce.

Vítr může tvořit zvuky
Umíš pískat? Umíš pískat na prsty? Znáš zvonkohru? Které hudební nástroje můžeme rozezvučet fouknutím?

Co je to meluzína? Víte, kde se vzalo pojmenování meluzína? Pověst o Meluzíně si můžete přečíst například zde >>

Vítr dokáže ničit
Pokud fouká příliš silný vítr, dokáže lámat větve, kácet stromy, ničit budovy apod. Zkus postavit něco, co dokážeš zničit fouknutím.

Vítr dokáže vysušovat
K čemu slouží fén? Vyzkoušejte mokré místo vyfénovat.

Vítr dokáže ochlazovat
K čemu slouží vějíř? Vytvořte si vějíř.

Co je to závětří? Zkuste vytvořit místo, kde bude vítr foukat méně. Znáte nějaké příklady ze života?

Staňte se badateli

Určujte sílu větru
Můžete také určovat, jak moc silný vítr fouká. Většinou děti řeknou fouká málo, fouká hodně apod. Jedná se však o subjektivní názor, na který mohou mít žáci odlišný názor.

K měření síly větru se používá anometr. Ale co když anometr nemáme k dispozici?
Pozorujte znaky, které vypovídají o síle větru a zaznamenávejte je do pozorovacího listu:

Věděli jste, že podle znaků, které jste pozorovali, lze odhadnout rychlost větru? Existuje Beaufortova stupnice síly větru, kterou sestavil Brit sir Francis Beaufort. Srovnejte tedy své záznamy v pozorovacích listech a zkuste odhadnout, jak silný vítr dnes fouká.

Pracovní listy ke stažení zde >>

Určujte směr větru
Kromě rychlosti větru lze pozorovat také jeho směr. Označuje se podle světových stran. Směr lze určovat například pomocí korouhve.

S mladšími žáky, kteří neznají ještě světové strany můžete vytvořit vlastní označení směru (vítr fouká proti škole, vítr fouká od kapličky …)


Záznamník pro zapisování směru a rychlosti větru

Zkuste si s žáky vyrobit jednoduchou korouhev.

Share This: