Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jak na sebehodnocení žáků pomocí tří kartiček

Sebehodnocení žáků by mělo být nedílnou součástí výuky. I přesto někteří žáci nejsou zvyklí své výkony hodnotit a dělá jim to značné potíže. Chtěli bychom vám představit jednu z možností, jak jednoduše zařazovat sebehodnocení do výuky a učit tak děti zamýšlet se nad svými výkony.

Vytvořte si s dětmi kartičky
Každý žák si vytvoří tři různě barevné kartičky. Obvyklou barvou pro úspěch je zelená, pro neúspěch červená a pro průměrný výkon oranžová. Na jednotlivé kartičky namalujte symboly, které budou o výkonech žáků jasně vypovídat. Využít můžete například vztyčeného palce (nahoru – umím, dolů – neumím, vodorovně – průměrný výkon), smajlíka (úsměv – umím, zamračení – neumím, neutrální výraz – průměrný výkon) apod. Pod obrázek nebo na zadní stranu kartiček můžete dopsat ještě charakteristiku odpovídajícího výkonu.

Pokud zvolíte obrázek zdviženého palce, můžete s žáky využívat také neverbální sebehodnocení zdvižením palce odpovídajícím způsobem.


Obrázek ke stažení zde >>

Kartičky mohou být čtyři
Pokud se žákům daří hodnotit své výkony pomocí tří stupňů, můžete zavést hodnocení čtyřstupňové a vytvořit čtyři kartičky (umím, téměř umím, trochu umím, neumím). Z hodnocení se čtyřmi stupni se poté snadněji přechází na Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů, neboť při tomto způsobu hodnocení se také nejčastěji využívá čtyřstupňová škála.

Jak využívat kartičky
Kartičku odpovídající svému výkonu mohou žáci pokládat na lavici, zvedat, vkládat do sešitu se cvičením apod. Pokud žáci hned po dokončení úkolu zvednou kartičku příslušné barvy, má učitel přehled, do jaké míry se třídě dařilo (dle vlastního úsudku) zadaný úkol plnit. Žáci se tak jednoduše učí sebehodnocení.

Share This: