Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Procvičujte s dětmi učivo s pomocí vlastních deskových her

play-1538333_640

Jistě téměř každé dítě má doma nějakou deskovou hru. Využijte toho, že deskové hry děti baví a zaujmou. Zkuste s žáky tvořit jednoduché deskové hry, které budou zároveň sloužit k prohlubování a procvičování učiva. Přinášíme vám pár rad, jak na to.

Prohlédněte si komerční hry
Prohlédněte si s dětmi hry, které jsou k dostání v obchodech, a zkuste si je zahrát. Podívejte se také, co vše balení hra obsahuje (včetně návodu, kartiček, figurek, tematicky pokreslené krabice …). Vybírejte spíše jednodušší hry, aby většinu času nezabralo učení pravidel. Žáky velmi baví, pokud si mohou přinést a představit nějakou svoji hru. Pozor jen, aby se hry nepoškodily nebo se jednotlivé části nepoztrácely.

Postup při tvorbě vlastní hry
Zadat žákům úkol vytvořit vlastní hru je pro většinu velmi obtížný. Žákům bychom měli pomáhat a vést je.

Postup při vytváření vlastní hry

 • Výběr příběhu, který bude hrou rozvíjen
 • Vytvoření konceptu (cíl, náčrt plánku, nástin pravidel …)
 • Vytvoření herního plánu a dalších komponent
 • Vytvoření pravidel hry
 • Představení hry spolužákům
 • Herní testování se spolužáky

Příběh, který bude hrou rozvíjen
I komerční deskové hry mají často svůj příběh, který hráči prožívají. Hra, jejíž součástí je také příběh, bude mít pro žáky mnohem větší náboj. Příběh si mohou vytvořit nebo zcela vybrat žáci sami, mladším žákům však můžete usnadnit práci nabídkou již hotových příběhů. Krásné hry vznikají například z klasických pohádek, se staršími žáky můžete putovat po zajímavých místech, cestovat časem …

Vytvoření konceptu hry
Cíl hry a téma
Důležité je vymyslet téma hry a učivo, na které by se hra měla zaměřit. S tím žáci často potřebují pomoci.

Název hry
Název hry se většinou odvíjí od příběhu nebo tématu hry. Žáky však neomezujte, hra může mít klidně originální a nic neříkající název.

Náčrt plánu a nástin pravidel
Důležité je promyslet, jak bude vypadat herní plán, herní karty či další herní komponenty, co vše bude potřeba připravit a jak se bude hra hrát. Žáci si ve skupinkách mohou načrtnout hru a zkusit si ji zahrát, aby zjistili případné nedostatky a nejasnosti.

Vlastní tvorba
Tvorba herního plánu
Před samotnou tvorbou herního plánu si rozmyslete, jakou bude mít velikost, zda budou pravidla hry umístěna přímo na ploše, zda bude obsahovat místo pro odložení balíčku karet, jak velká budou jednotlivá políčka, zda budou instrukce přímo u jednotlivých polí …

 • Připravte si přiměřený kus kartonu.
 • Karton z jedné strany polepte bílým papírem (případně vytištěným herním plánem).
 • Okraje polepte páskou (pěkně vypadají ozdobné pásky).
 • Tužkou si předkreslete herní dráhu a políčka.
 • Políčka obtáhněte a vybarvěte.
 • Na volnou plochu dokreslete a dolepte ilustrace, případně doplňte instrukce, vyznačte místo pro odkládání karet, vepište název hry, pravidla…

Zajímavou variantou je trojrozměrný herní plán, který obsahuje políčka v různých patrech, která jsou navzájem spojená žebříky, rourami, stromy …

Můžete využít také různých prázdných herních plánů určených k vytištění, které jsou dostupné na internetové síti. Zdarma ke stažení jsou například zde >> nebo zde >>

Tvorba pravidel hry
Součástí každé hry by měla být sepsaná pravidla. Pravidla hry mohou být napsána na okraji hrací desky, na zadní straně hrací desky nebo přiložena na samostatném papíru. Neměla by obsahovat pravopisné chyby a měla být napsaná čitelně. V pravidlech by neměly chybět tyto body:

 • kde a jak hra začíná
 • který hráč začíná hru
 • jakým způsobem se budou figurky pohybovat po hrací ploše (pokud se bude jednat o hru s figurkami)
 • co se stane, když figurka stoupne na označené pole, co jednotlivá označená pole znamenají
 • kdy hra končí
 • bude mít hra nějakého vítěze? Pokud ano, podle čeho bude určen
 • další specifikace pro konkrétní hry

Tvorba hracích figur a kostek
Záleží na tom, jaké druhy a jaký počet figurek budete potřebovat. Využít můžete již hotových figurek a kostek, nebo si je sami vyrobte. Krásní pinčlíci mohou vzniknout z různých materiálů (z moduritu, ze samotvrdnoucí hmoty, z hlíny, z papíru …). A pokud nechcete mít se sháněním figurek příliš mnoho práce, můžete využít třeba knoflíky.

Tvorba dalších komponent
Pokud bude potřeba, je nutné vyrobit ještě další komponenty (karty s otázkami, žetony …)

Představení hry
Nezapomeňte žáky vést k dovednosti prezentovat svoje dílo. Nechte tedy žáky, aby své hry představili ostatním spolužákům a vysvětlili jim pravidla. Součástí prezentace může být také krátká ukázka hry.

Hrací testování
Žáci si mezi sebou hry vyměňují a navzájem si je zkouší hrát. Pokud se hry dětem povedou, můžete pozvat také žáky z ostatních tříd, aby si je zahráli.

Share This: