Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Učte se anglická slovíčka s pomocí myšlenkových map – využijte Kreativní slovník

Screen Shot 2017-04-14 at 21.04.44

Pravděpodobně stále nejrozšířenější formou učení nových cizojazyčných slov je biflování dlouhých sloupců s pojmy. Nyní přichází na trh slovník umožňující učení nových slovíček zajímavější a poutavější formou, která navíc podporuje myšlení. Už jste slyšeli o Kreativním slovníku?

Kreativní slovník nabízí možnost učit se anglické výrazy pomocí slovíček uspořádaných do myšlenkových map. Autoři uvádějí, že slovník obsahuje slovní zásobu na daná témata pro úroveň A1-C1.

Mapy jsou k dispozici ve třech provedeních:

  • slovní mapa
  • slepá mapa
  • video mapa

Pokud chcete využívat tento slovník s žáky na základní škole, je vhodné všechny tři druhy map kombinovat. Žáci si mohou prohlédnout slovní mapu a přemýšlet nad vztahy a významy zobrazených pojmů. Následně mohou shlédnout video mapu, kde jsou ukázány všechny slovíčka z mapy ve větách pro lepší zapamatování. Z obrázkové mapy bez vysvětlení by někteří žáci mohli být zmatení a souvislosti stěží chápat. Někdy bude také nutné uvedené pojmy žákům přeložit. Z pojmů a vztahů mezi pojmy mohou žáci tvořit jednoduché věty. K procvičování slouží slepá mapa. Popisy obrázků, které v mapě chybí, mohou žáci vyhledávat sami v různých slovnících a do mapy dopisovat. Myšlenkové mapy mají největší význam pro ty, kteří je sami tvoří, takže žáky můžete nechat tvořit obdobné vlastní mapy. Jedná se pouze o možnosti, jak se slovníkem pracovat. Učitelé po vyzkoušení jistě najdou svůj způsob práce s jednotlivými mapami, který bude jejich žákům nejvíce vyhovovat.

Celosvětový projekt Vocabulary Maps
Protože jsou anglické výrazy doplněny odpovídajícími obrázky, mohou slovník využívat lidé z různě mluvících zemí. To vedlo tvůrce slovníku k rozhodnutí vytvořit celosvětový projekt a nabízet jedinečný slovník také v zahraničí.

Bohužel, žádné větší dílo se na svém počátku neobejde bez finančního zajištění, proto bude 2.května oficiálně spuštěna celosvětová kampaň na Kickstarter.com s kreativním slovníkem, který bude obsahovat 10 hlavních témat, přes 100 map s více než 2000 slovíčky alias https://vocabularymaps.com/.

Kampaň oficiálně začíná v úterý 2.5.2017 v 18:00 hodin na tomto odkaze:
https://www.kickstarter.com/projects/947034083/1271020667?token=24d9de92

Podpořte první kontextově-vizuální slovník na světě a řekněme společně „a dost“ abecedním seznamům slovíček!


Více informací o Kreativním slovníku naleznete na internetových stránkách http://www.kreativnislovnik.cz/
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/kreativnislovnik/

Využití myšlenkových map ve výuce
Myšlenkové mapy, někdy také pojmové nebo mentální mapy, jsou moderní metodou využívanou v mnoha oborech. Široké využití a uplatnění nalézají také ve světě vzdělávání. Pokud se chcete dozvědět více o jejich tvorbě a využití na základní škole, čtěte článek Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ

Share This: