Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Podpořte projekt Reforma autorského práva ve vzdělávání – připojte se k petici pro zkvalitnění autorských práv v oblasti vzdělávání

volunteer-1550322_640

V mnoha členských státech Evropské unie se učitelé často nevědomě dostávají do sporu s autorským zákonem a školy tak riskují vysoké pokuty. V současné době projednává Evropská komise navrhovanou směrnici k autorskému právu na jednotném digitálním trhu. Aby nová legislativa odpovídala využívání internetu ve vzdělávaní pro 21. století, je možné oslovit evropské poslance prostřednictvím petice. Tu je možné podepsat do 15. května

Podle navrhované směrnice např. portugalští učitelé nebudou moci na rozdíl od nizozemských pustit v hudební výchově celou skladbu z internetu. Každá země si totiž může určit výjimku a hrozí, že pro každou členskou zemi budou jiná pravidla. “V digitálním prostředí, které nezná žádných hranic, nedávají tyto rozdíly pro vzdělávací oblast naprosto žádný smysl. Návrh zabraňuje plnému využití internetu pro potřeby vzdělávání,” říká koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání v organizaci EDUin Tamara Kováčová. Proto více než tří desítky organizací z dvanácti zemí sepsaly petici, která je adresována evropským poslancům. Aliance pro otevřené vzdělávání nabídla možnost se k petici připojit prostřednictvím její české verze.

K petici se můžete připojit zde >>

Tři závažné nedostatky, které stávající navrhovaná Evropského parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje:

    1. Směrnice počítá s možností místo výjimky v autorském právu pro vzdělávací účely využívat placené licence. Některým školám a dalším vzdělávacím institucím tak může být znemožněn přístup ke vzdělávacím zdrojům.
    2. Výjimka se vztahuje pouze na vzdělávací instituce (školy) a opomíjí, že se děti i dospělí vzdělávají také prostřednictvím organizací neformálního vzdělávání (knihovny, muzea atd.). Výjimku by proto nešlo uplatnit pro celoživotní vzdělávání, které je v rychle se měnící společnosti velmi důležité.
    3. Směrnice rozlišuje vzdělávání v on-line a off-line prostředí, přičemž děti i dospělí se vzdělávají jak prostřednictvím internetu, tak i ve školách, kurzech atd.

Více o navrhované směrnici v TZ Aliance pro otevřené vzdělávání zde.

Chcete-li projektu pomoci, šiřte informace o možnosti podepsat petici dál.

Share This: