Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Sestavte si vlastní prázdninový deník podle našich šablon

prázdninový deník

Blíží se letní prázdniny, tedy doba, kdy žáci opouštějí školní lavice a zažívají nejrůznější dobrodružství. Aby jedinečné zážitky nezapomněli a mohli na ně za několik let vzpomínat, je dobré, pokud si budou vést prázdninový deník. O prázdninovém deníku vyšel článek v našem magazínu již před rokem (čtěte: Vedením prázdninového deníku si žáci ukládají vzpomínky na pěkné chvíle, které během léta prožili). Mladší děti však často nevědí, jak si takový deník vést a co vše si zaznamenávat. Proto jsme nachystali vzorové listy určené k zapisování nejen každodenních zážitků, ale také například jednodenních výletů, dovolených či přečtených knih.

PRÁZDNINOVÝ DENÍK KE STAŽENÍ ZDE >>

Prosíme o pomoc
Protože čtenáři našeho magazínu jsou převážně učitelé, doporučte tuto stránku rodičům, neboť ve většině případů to budou právě oni, kteří budou dětem s vedením deníků pomáhat.

Prázdninový deník, který jsme připravili je novinkou, nebyl ještě v praxi vyzkoušen. Budeme tedy rádi za vaše připomínky a postřehy, abychom mohli pokračovat v jeho vývoji a v příštích letech jej zdokonalit.

Sestavte si dětem deník na míru
Využijte výhody elektronických dokumentů a vytiskněte si právě ty stránky, které vaše děti potřebují. Některé děti absolvují několik dovolených, jiné zase žádnou. Některé děti mají potřebu zaznamenávat si každý den, jiné si budou zapisovat pouze zajímavé dny apod. Pokud v průběhu prázdnin zjistíte, že vám některé listy chybí, můžete si je jednoduše kdykoli dotisknout. Jednotlivé listy je vhodné ukládat do složek s otevírací vazbou. Mezi jednotlivé listy můžete vkládat také letáčky z navštívených míst, pohlednice …

Obsah deníku a číslování stránek
Na každé stránce je v pravém dolním okraji místo určené pro vepsání čísla stránky. Protože budou děti tvořit deník postupně, neustále nějaké listy vkládat, očíslujte stránky až po zkompletování deníku. Potom vepište názvy listů a čísla stránek do obsahu, který vložíte za úvodní list. Děti tak budou mít z deníku kompletní knihu.

Myšlenková mapa
Součástí deníku jsou listy určené pro tvorbu myšlenkových map. Využívání myšlenkových map je novinkou, takže pokud si s jejich tvorbou nebudete vědět rady, nemusíte tyto listy do deníku vkládat. Jejich vypracování však bude pro děti jistě přínosné. Bližší informace o tvorbě myšlenkových map se můžete dozvědět například v článku Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni Z. Vzorový deník obsahuje myšlenkovou mapu „Jak si představuji letošní prázdniny“, kterou žáci vypracují v prvních dnech prázdnin a mapu „Jaké byly letošní prázdniny“, kterou žáci vyplní na konci prázdnin. Obě mapy pak mohou srovnávat. V čem se prázdniny nakonec lišily od plánů?

Mapa navštívených míst
Součástí vzorového deníku jsou také mapy České republiky a světa. Do těchto map si mohou žáci průběžně zaznamenávat místa, která o prázdninách navštívili, případně jinou barvou zaznačit další zajímavosti (např. ze kterých míst jsem dostal pohlednice, kde byli moji kamarádi apod.).

Záznamové listy
Součástí vzorového prázdninového deníku jsou také denní záznamy určené pro zaznamenávání běžných dnů, listy pro zaznamenávání jednodenních výletů nebo vícedenních pobytů. Listy obsahují také zdvižené palce, s jejichž pomocí děti zhodnotí, jak se jim den či výlet líbil. Učí se tak jednoduše vyjádřit své hodnocení. Každé dítě bude potřebovat jiný počet těchto listů, proto si vytiskněte potřebný počet kopií.

Co mě zaujalo
Do deníku si žáci mohou vložit také listy obsahující informace o místech, objektech, rostlinách, zvířatech, lidech …, se kterými se během prázdnin setkali a zapsat, proč je zaujali. Na tyto listy patří prostě vše, co by žáci nechtěli zapomenout, případně o čem by chtěli informovat své spolužáky po skončení prázdnin.

Prázdninové shrnutí
Děti by si měly zaznamenat prázdniny a shrnout tak, aby o nich po příchodu zpět do školních lavic uměly svým spolužákům povyprávět.

Prosíme o zpětnou vazbu
Jak jsme již uvedli, elektronické verze deníku, kterou předkládáme, je novinkou a ještě nebyla ověřena v praxi. Proto budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu, abychom mohli pokračovat ve vývoji deníku a pro příští prázdniny jej zdokonalit.

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star

Share This: