Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tip na knihu: Neztraťte motivaci v době blahobytu

kniha neztraťe motivaci v době blahobytu

Mnoho učitelů si klade otázku, jak současné školáky motivovat k práci, když mají téměř vše, na co si vzpomenou. Problém s hledáním motivace často nemají pouze děti, ale také mnoho dospělých. Proto bychom chtěli všem, kteří se snaží pracovat na svém rozvoji nebo na rozvoji druhých, představit knihu zabývající se otázkou, kde hledat motivaci v době, kdy máme k dispozici velké množství přístrojů, které nám na první pohled usnadňují život, a my tak nemusíme vynakládat příliš mnoho úsilí. Jak se odhodlat k tomu, abychom opustili své pohodlí a zabývali se takovými činnostmi, které nejsou nezbytně nutné pro naše přežití? Materiální odměna k motivaci často nestačí a lídři musí hledat hnací sílu mimo tuto oblast. S hledáním správných hnacích sil vám může pomoci kniha Neztraťte motivaci v době blahobytu od autorů Mariana Jelínka a Kamily Jetmarové.

Název: Neztraťte motivaci v době blahobytu
Autor: Marian Jelínek, Kamila Jetmarová
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 198

Autorem knihy je úspěšný kouč Marian Jelínek a mentorka Kamila Jetmarová, kteří se v knize často opírají o zkušenosti získané během své praxe. Při pořádání a přípravách různých workshopů, seminářů a školení přicházejí často do styku s lídry a jejich problémy, které se společně snaží řešit.

Kniha je rozdělena na tři velké části. První se snaží čtenářům přiblížit společnost blahobytu. Lidé patřící do této společnosti žijí v době, kdy kromě práce řeší také svůj volný čas, a místo materiálního bohatství je pro ně důležitá také míra spokojenosti. Ve druhé části se nám autoři snaží přiblížit rozdělení vnitřních stavů na zónu komfortu, učení a stresu. Na konkrétních případech ukazují, jak je pohyb mezi těmito zónami důležitý a jak velkou roli v našich životech hraje. Co je hybnou silou k tomu, abychom vystoupili ze zóny komfortu a učili se novým věcem? Mohli bychom přežít pouze v zóně komfortu, ve které je nám dobře a nic nám nechybí? Třetí část je věnována motivaci. Čtenáři se mohou blíže dozvědět o tom, jak důležitou roli hrají pozitivní emoční vazby, vzájemné vztahy nebo smysluplnost práce. Na závěr tohoto oddílu se objevuje několik konkrétních případů zvýšení motivovanosti zaměstnanců z reálných firem.

Součástí publikace je také epilog spoluautorky knihy Kamily Jetmarové, ve kterém se snaží čtenářům přiblížit generaci svých vrstevníků, tedy lidí narozených v 80. letech 20. století.

Teoretické poznatky propojují konkrétní příklady. V knize se objevují také zajímavé a poutavé ukázky příběhů ze života současných známých osobností. Řeší například motivaci světového rekordmana Usaina Bolta, paralympijského cyklisty Jiřího Ježka nebo finalistky soutěže Česká Miss Veroniky Kašákové. Za povšimnutí také stojí ukázky pravidel úspěšného kouče Fergusona nebo desatero extraligového hokejového klubu Mladé Boleslavi.

Jednotlivé kapitoly knihy na sebe logicky navazují, takže by měly být čteny postupně. Text je psaný jednoduchým jazykem, neobsahuje zbytečně mnoho cizích nebo odborných výrazů.

Na první pohled by se mohlo zdát, že je kniha určená pro lídry velkých firem či kouče špičkových sportovců. Také učitel by však měl být správný manažer a lídr, proto text této publikace je velmi zajímavý a hodnotný i pro pedagogické pracovníky. Ti musejí často hledat hnací sílu nejen pro své žáky, ale také pro sebe, neboť učitelé musejí motivaci pro svoji činnost hledat bohužel v jiných oblastech než materiálních ;) .


Share This: