Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Využijte pěkných červnových dnů k výuce venku

books-1757734_640

Den 18. května 2017 byl opět vyhlášen dnem prázdných tříd. Více o myšlence a průběhu kampaně se můžete dočíst v článku Připojte se k celosvětovému dni prázdných tříd a 17.6.2016 učte venku, který jsme publikovali v minulém roce v červnovém vydání magazínu Zakatedrou.cz. Také v tomto roce zůstaly některé třídy prázdné a učitelé s žáky vyměnili školní učebny za prostor pod širým nebem. Nedozvěděli jste se o akci nebo jste se z nějakého jiného důvodu nemohli ke kampani oficiálně připojit? Nevadí, využijte červnových dnů a učte žáky venku i bez oficiální celosvětové podpory. A jaké aktivity při výuce v přírodě zvolit?

Zajímavou inspirací vám můžete být článek Aktivity vhodné pro seznámení dětí s přírodním prostředím, který jsme také publikovali před rokem a měl velký ohlas. Řada učitelů dětí na 1. stupni základních škol nám potvrdila, že některé z uvedených aktivit úspěšně zařadila do výuky.

Mnoho pozitivních ohlasů zaznamenaly také naše články obsahující inspirace pro pozorování mraků a pozorování větru.

Pokud se chystáte opustit školní budovu, nemusíte pozorovat pouze přírodu. Pozorujte dopravní prostředky, dopravní značky, procházející lidi … Vždyť kolem školní budovy se nachází onen svět, který se nám učebnice snaží přiblížit. Bohužel většina učebnic, které jsou na současném trhu k dispozici, se věnuje výuce pod širým nebem pouze okrajově a zaměřuje se především na teoretické a obecné informace.

Výuka ve venkovním prostředí je mnohdy náročná na organizaci, vyžaduje místní znalost, pracovní listy si musí učitel často tvořit vlastní. Právě proto bychom chtěli učitele podpořit a nabízet aktivity, pracovní listy a metodickou podporu, a zároveň třeba inspirovat a přesvědčit další pedagogy, aby třeba byť jen na chvíli opustili školní lavice a vyšli s dětmi ven, do reálného prostředí, které je obklopuje.

Share This: