Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Staňte se malými vědci, experimentujte a bádajte

binoculars-2028304_1280

Již malé děti rádi experimentují. Podpořte jejich zvídavost a zároveň je pomalu seznamujte se základy vědeckého bádání.
Postup při bádání:

  • Stanovení otázky
  • Stanovení hypotézy
  • Provedení experimentu
  • Sbírání dat
  • Stanovení závěru
  • Představení experimentu

Stanovení otázky
Základem experimentu je stanovit si otázku. Co by žáka zajímalo? Co by chtěl vyzkoušet? Tvorbu otázky můžete nechat zcela na dětech, nebo jim vytyčit nějaké podmínky. Například, že musíte k experimentu využít rostlinu, horninu … či nějakým dalším způsobem žáka k otázce navést. Nebojte se bláznivých otázek žáků, držte je však v rozumných mezích možností školy ;) .

Příklad: Co se stane, když vezmu misku se sněhem do naší třídy?

Stanovení hypotézy
Na základě otázky žáci stanoví hypotézu. Sestaví tedy takovou větu, která jasně vypovídá o tom, co předpokládají, že se stane. Šikovnější žáci mohou stanovit více hypotéz.

Příklad: Když vezmu misku se sněhem do naší třídy, bude v ní za chvíli pouze voda.

Provedení experimentu
V této fázi žáci provedou konkrétní experiment, díky kterému se jejich hypotéza buď potvrdí nebo vyvrátí. Pokud je to možné, je vhodné opakovat experiment třikrát.

Příklad: Do tří misek nabereme sníh a umístíme je do třídy.

Sbírání dat
Žáci pozorují a zaznamenávají, jak experiment dopadl. Mohou také vytvořit obrázek s popisem.

Nádoba č. 1 – sníh se rozpustil a v misce je voda
Nádoba č. 2 – sníh se rozpustil a v misce je voda
Nádoba č. 3 – sníh se rozpustil a v misce je voda

Závěr
Na základě stanovené hypotézy a výsledků experimentů stanoví žáci závěr, získají tak odpověď na svoji otázku.

Příklad: Pokud vezmeme misku se sněhem do naší třídy, sníh se rozpustí a v misce zůstane voda.

Žáci také mohou přemýšlet, co by mohli zkoumat dále. Co kdybychom některé podmínky změnili?

Příklad: Co kdybychom dali misky se sněhem do ledničky? Co kdybychom položili jednu z misek na topení?

Představení svého experimentu
Důležitou součástí je také prezentace svých výsledků. Žáci stručně popíší, co je zajímalo, jakou stanovili hypotézu, jak postupovali při experimentu a co zjistili.

Žáci mohou v budoucnu svoje experimenty opakovat, měnit různé podmínky, pomůcky apod. a pozorovat, které faktory výsledky ovlivňují.

Zkušenosti z praxe
Ze zkušeností z praxe víme, že se jedná o práci zajímavou, která děti baví. Nebojte se dát žákům volnost při tvoření otázek, žáky baví pokusy vymýšlet a budete překvapeni, s jakými zajímavými a kreativními nápady někteří přijdou. Vyplňování jednoduchého pracovního listu většině žáků nedělá problémy.

Pracovní list pro vědeckou práci ke stažení zde

Share This: