Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Gemebook Ztraceni v rudolfinské Praze seznámí děti hravou formou s historií Prahy

Ztraceni v rudolfinské Praze

V nakladatelství Portál vyšla další zajímavá publikace pro děti mladšího školního věku, kterou bychom chtěli představit našim čtenářům. Nejedná se o obyčejnou knihu, ale o gemebook, který umožňuje aktivnější zapojení čtenářů a větší hravost. Prostřednictvím příběhu hlavních hrdinů Vojty a Klárky, kteří se najednou objeví v době vlády Rudolfa II., se dětští čtenáři seznamují s historií Prahy.


Název: Ztraceni v rudolfínské Praze
Autor: Renata Šindelářová
Ilustrace: Libor Drobný
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 126

Hlavními hrdiny knihy jsou Klárka a Vojta. Klárka má jiný koníček než ostatní spolužáci, baví ji historie. Bohužel se ve škole stane terčem šikany. Společně s Vojtou se nedopatřením dostanou do doby vlády Rudolfa II. Ocitnou se na stejném místě, ale o několik století zpět v čase. Některá místa a památky poznávají, některé vypadají jinak, než znají z dnešní doby. Klárka a Vojta mají rozdílné vlastnosti, ale při řešení problémů se dobře doplňují a mohou se od sebe navzájem mnoho věcí naučit. Zkušenosti, které Klárka během dobrodružného výletu získá, ji pomohou bojovat proti šikaně spolužáků.

V úvodu knihy autorka seznamuje čtenáře se způsobem, jakým mají s knihou pracovat. Možná by nebylo na škodu rozvést návod více podrobněji a názorněji také pro méně nadané nebo mladěí děti. Bylo by škoda, kdyby knihu odložily ještě dříve, než ji začnou číst jen proto, že nevědí, jak na ni.

Jedná se o gamebook. Děj se tedy neposouvá otočením listu knihy na další stránku. Čtenář musí využít různých dovedností (vyhledat v textu, vypočítat, vyřešit rébus, najít na mapě …), aby zjistil, na které straně bude příběh pokračovat. V několika případech si čtenář může sám vybrat z nabídnutých variant dalšího pokračování. Řešení samotných úkolů využívá dovednosti z různých školních předmětů a často je pro čtenáře přínosné (prohlédnou si mapu centra Prahy, mapu Pražského hradu, část hvězdné mapy, zjistí správná data astronomických zvěrokruhů …). Některé úkoly jsou příliš jednoduché, jiné jsou dost obtížné. Vyplatí se poslechnout doporučení autorky knihy a čísla stran si zapisovat. Jinak hrozí, že se čtenář v knize snadno ztratí.

Na levém listu každé dvojstránky je uveden text příběhu a v obdélníku na jeho spodním okraji je napsáno zadání úkolu, které je třeba vyřešit s pomocí grafiky na pravém listu. Obrázky v knize jsou černobílé a jednoduché, bez větších detailů. Jsou však názorné a jasně srozumitelné, pro potřeby čtenáře tedy dostačující. Naskýtá se zde možnost, využít černobílé obrázky jako omalovánku.

S publikací lze pracovat na dalších úkolech a projektech (srovnávat historii a současnost, srovnávat charakterové vlastnosti hlavních postav …). Textů z knihy lze také využít jako motivaci při probírání dalšího učiva. V knize se děti dozvědí nejen dějepisná fakta našeho hlavního města, ale mohou vidět, jak najednou dokázala Klárka své dějepisné znalosti aplikovat při řešení různých problémů.

Kniha je určena pro děti od 9 do 13 let, ale myslím, že zaujme i starší čtenáře. Jen se obávám, že obtížnější úkoly by mohly některé děti odradit ve čtení. Velký přínos bude mít kniha především pro ty děti, které bydlí v Praze nebo hlavní město v nedávné době navštívily, případně se s jeho historickými památkami nějakým způsobem seznámily. Zajímavý děj a řešení úkolů pravděpodobně zaujme také ostatní čtenáře, budou však ochuzeni o konfrontaci s vlastní zkušeností. Hlavní protagonisté mají obdobné vlastnosti a zájmy jako většina dětí dnešní doby.

Myslíme si, že kniha dětské čtenáře zaujme a doporučujeme ji pořídit do dětských knihoven.

Share This: