Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Co je to gamebook

people-2572105_640

Už jste někdy slyšeli pojem gamebook? Co to je a o co se vlastně jedná? Již sám název nám napovídá. Jedná se o hrací knihu, ve které se čtenář stává hráčem. Je tak vtáhnut do děje, který sám může ovlivnit. Pro žáky na 1. stupni ZŠ je zajímavé nejen jeho čtení, velký přínos může mít také jeho tvorba.

O co se jedná?
Gamebook je kniha, ve které není děj chronologicky řazen na všech stránkách, které jdou po sobě. Čtenář může mít volbu děje a tak ovlivnit vývoj děje.

Jak zjistit, na kterou stranu mám přejít?

  • musím vyřešit úkol, který mě odkáže na správnou stranu
  • mohu si vybrat z nabídky možných řešení
  • výběr je náhodný, stranu se dozvím náhodným výběrem (např. hodem kostkou nebo píchnutím tužkou do bodu naslepo)

Jak již sám název napovídá, jedná se o hrací knihu. Aby čtení knihy byla ještě větší zábava a hra a čtenář se na utváření příběhu více podílel, může během čtení knihy dostávat žetony, karty apod., které později využije při boji, nákupu zbraní, jízdenek … Svůj postup hrou si hráč může zaznamenávat do přiložených map, tabulek, apod.

Gamebook je znám především čtenářům sci – fi. Jeho možnosti uplatnění jsou však i v dalších oblastech. Jeho zábavnost a zároveň možnosti řešení problémů a rozhodování může mít velkého uplatnění také pro žáky v oblasti vzdělávání.

Podívejte se například na krásný gamebook, který vyšel v nakladatelství Portál Ztraceni v Rudolfinské Praze od Renaty Šindelářové, který hravou formou seznamuje děti mladšího školního věku s historií Prahy.

Využití gamebooku na 1. stupni ZŠ
Gamebooky můžete s žáky ve vyučování nejen číst, ale velmi zajímavá a přínosná je také jejich tvorba. Gamebook je vhodný k využívání při skupinové práci a lze jej tvořit také s integrovanými žáky. Kromě spolupráce a kooperace rozvíjí u žáků také tvůrčí psaní, fantazii, řešení problémů apod.

Začít můžete například nějakým společným příběhem. Jakmile nastane v příběhu problém a prostor pro více možností řešení problému, rozdělíme žáky do dvou nebo tří skupin, které budou pokračovat různými variantami, jak by asi příběh mohl pokračovat. Každá skupinka vytvoří další problém a zase se rozdělí, až nakonec každý žák dokončí jednu dějovou větev. Protože není nutné, aby každá dějová větev byla stejně dlouhá, najdou své uplatnění žáci různé úrovně. Nadaní žáci mohou děj rozvíjet mnohem více a podrobněji, slabší žáci mohou napsat jen několik jednoduchých vět.

Nemusí se hned ze začátku jednat o velkou obsáhlou knihu. Jednoduché gamebooky, obsahující krátké příběhy, mohou tvořit žáci přibližně od druhé třídy ZŠ.

K zobrazení obsahu jednoduchého gamebooku můžete využít myšlenkovou mapu.

Share This: