Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

O prázdninách jsme zaznamenali rekordní návštěvnost

adult-2693054_640

Ačkoli nová čísla magazínu Zakatedrou.cz během letních prázdnin nevycházela dle obvyklého harmonogramu, na jaký jsou naši čtenáři zvyklí, zaznamenali jsme historicky nejvyšší počty přečtených článků.

To mimo jiné vypovídá také o tom, že učitelé o prázdninách nezahálí, ale řada z nich se dále vzdělává a snaží se připravovat na nadcházející školní rok. Těší nás, že se naši čtenáři stále vrací k již dříve publikovaným článkům. To nás ale přivádí také k diskusi, zda je vhodnější vydávání našeho magazínu jednou měsíčně, nebo vkládat články průběžně. Zatím jsme se rozhodli pro stávající způsob, tedy měsíční aktualizaci, ale o tomto tématu budeme v budoucnu ještě debatovat. Jsme rádi, že touto cestou můžeme alespoň trochu pomáhat ostatním učitelům z praxe. Velkou odměnou za naši práci je pětná vazba, kterou nám zasíláte. Ještě jednou za ni všem moc děkujeme.

Protože byl od září tohoto roku byl zaveden povinný rok předškolní docházky, rozšiřujeme okruh naší působnosti také do oblasti předškolního vzdělávání. Otázka přípravy dětí na školní docházku je často diskutovaným tématem, proto se mu chceme více věnovat.

Share This: