Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Moderní školní knihovny jako speciální informační centra

womens-2701154_640

Měsíc říjen je od roku 2008 vyhlášen měsícem školních knihoven. Ty mají u nás dlouhou tradici. V současnosti je vedení školních knihoven v kompetencích ředitelů škol a záleží tak na každé škole, jak a zda bude školní knihovnu provozovat. Proto se v současné době úroveň školních knihoven velmi liší. Zatímco na některých školách vznikají moderní speciální informační centra, na jiných není knihovna prakticky žádná.

Moderní školní knihovny
Moderní formu školních knihoven představují speciální informační centra, která na některých školách vznikají. Jedná se o zařízení, která kromě klasických knihovnických služeb, na které jsme byli zvyklí z minulosti, plní řadu dalších funkcí. Stávají se informačními centry školy. Jedná se o centra informací a poznatků, ve kterých mohou žáci a učitelé získávat potřebné informace, učí se je samostatně vyhledávat, třídit, srovnávat, dále s nimi pracovat … Většinou mají ve svém fondu nejen knižní, ale také elektronické materiály. Nabízejí také různé druhy dokumentů (knihy, noviny, časopisy, přístup k internetu … ). Ve speciálních informačních centrech je k dispozici kvalifikovaný pracovník, který žákům pomáhá s výběrem vhodných knih, připravuje akce na podporu čtenářství apod.

Neberte bezhlavě všechny knihy
Bohužel ne na všech školách je možné speciální informační centrum, které by plnilo všechny jeho funkce, vybudovat. Velkým problémem mnoha škol je například boj s místem. Proto je důležité knižní fond pečlivě vybírat. Knihy, které nejsou využitelné ve výuce, děti nebaví nebo jsou pro většinu žáků složité, často zbytečně zabírají místo ve školních knihovnách a zhoršují žákům přehlednost a orientaci v knihovně. Často se stává, že školy přijímají všechny vyřazené knihy z domácích knihovniček. Darované knihy proberte a nebojte se některá díla odmítnout.

I ve školách složených pouze ze tříd 1. stupně mohou vznikat jednoduchá centra informací, která budou přizpůsobena právě potřebám žáků mladšího školního věku. Jedním z důležitých faktorů je volba správného knižního fondu. Měl by být rozmanitý a obsahovat knihy různých žánrů. Každé dítě baví jiný typ knih, proto je důležitý pomoci dětem najít ten, který je bude bavit. V současnosti je na trhu k dostání mnoho krásných a zajímavých publikací, které se čtenářem komunikují nejen prostřednictvím písmen, ale oslovují je také prostřednictvím obrázků, úkolů, her … Knihy by měly být přizpůsobeny věku dětí a měly by být využitelné ve výuce.

Aby knihovna nezůstala bez čtenářů
Pokud se škole přeci jen podaří vybudovat funkční školní knihovnu, naskýtá se problém, jak do ní nalákat žáky. I sebehezčí školní knihovna, která je prázdná a bez čtenářů, je prakticky bezcenná. U dětí na 1. stupni základních škol by měl být především vyučující tím, kdo žáky naučí knihovnu správně využívat a probudí v dětech zájem se do ní vracet. Zajímavé tipy na zvýšení návštěvnosti školních knihoven naleznete také zde >>

Nezapomínejme na to, že do školních knihoven mohou být zařazeny také knihy, časopisy, plakáty …, které vytvořili sami žáci v projektové výuce. Koho by nepotěšilo mít své dílo umístěné ve školní knihovně, které je zároveň k dispozici ostatním žákům školy.

Odkazy

  • Pokud vás téma školních knihoven zaujalo a chtěli byste také zlepšit současný stav knihovny na vaší škole, podívejte se na stránky Centra školních knihoven zde >>
  • Metodika pro vytvoření školní knihovny jako SIC zde >>
  • Doporučení MŠMT k činnosti funkci školních knihoven lze stáhnout zde >>
  • Inspirace ze školní knihovny na Hanspaulcezde >>

Share This: