Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Proč vznikl tento magazín

Pět pé

Prostřednictvím internetového magazínu |= ZAKATEDROU.CZ=| bychom chtěli přispět alespoň malým dílem na pomoc českému školství. Magazín je určen především pro učitele 1. stupně základních škol, ale snažíme se, aby byl nápomocný také všem ostatním pedagogickým pracovníkům.

 
Pomoci českému školství bychom chtěli prostřednictvím pěti Pé:
 
Povzbuzovat učitele ke zkvalitňování a zpestřování výuky a provozu školy. Chtěli bychom pedagogy motivovat, nabízet možné způsoby inovací a ukazovat příklady, které se již v praxi osvědčily.
 

Popularizovat poznatky, které jsou sepsány v mnohastránkových publikacích, které obyčejní pedagogové nemají čas ani chuť číst, nebo jim zkrátka správně nerozumí. Chtěli bychom je převést z akademické formy do formy populární a vhodnou a zkrácenou formou je zprostředkovat obyčejným čtenářům a být tak jakýmsi pomyslným mostem pro tok informací mezi vědou a praxí.
 

Pobuřovat proti tomu, co se v českém školství děje, neboť český školský systém v současnosti neshledáváme jako bezproblémový. Současně budeme také bedlivě sledovat chystané a realizované změny tohoto systému.
 

Poukazovat na nedostatky, ale také na kvality, které v souvislosti s českým školstvím zaznamenáme. Chtěli bychom poukázat především na kvality obyčejných řadových pedagogů, jejichž chuť, elán a nasazení pro práci a pro druhé je úžasné, avšak současnou společností často nedoceněné.
 

Polemizovat s tvůrci školských zákonů, které někdy v praxi nebývají dodržovány nebo ani nejsou možné být realizovány.  Samozřejmě se chystáme psát také také apologie, které budou mít za cíl obhajovat a bránit některé nutné, nepopulární a obyčejnými pedagogy často nepochopené předpisy.
 

Přijde reforma českého školství? Stále častěji se ozývají nespokojení pedagogové, kteří vyjadřují znepokojení nad budoucností českého školství. Vznikají nové iniciativy, které se snaží popostrčit školský systém ke změně. Současné vzdělávání stojí na prahu změn. Ministerstvo se neustále snaží o reformu českého školství, avšak zatím bez výraznějšího efektu. Pokud stát selže, přijde o kontrolu nad vzděláváním svých občanů a na řadu přijdou soukromé subjekty, které se ujmou vlády  nad vzděláváním a výchovou. Neměly by tedy podněty pro onu reformu přijít zavčas „zespodu“? Od obyčejných pedagogů, studentů, rodičů a dalších lidí zapojených do procesu vzdělávání? Nebojme se dávat podněty, vyjadřovat své názory a podnítit tak zárodek k reformě, k dobré reformě, která vzejde z potřeb praxe. Otázkou není, zda reforma českého školství bude. Reforma bude, otázkou zůstává pouze kdy a jakou bude mít podobu.

Share This:

Creative Commons License
Proč vznikl tento magazín by administrator is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International