Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Výzva školám – nevyhazujte staré pomůcky

camera-514992_640

Na půdách mnoha škol se často skrývá velké bohatství. Tedy alespoň co se týče historie českého školství. A nejen na půdách. Zajímavé a historicky cenné pomůcky se mnohdy nacházejí i v různých kabinetech a skříních. Často jsou zaprášené nebo zaskládané modernějšími pomůckami a prakticky jen zabírají místo. Chystáte se dělat pořádek v kabinetu nebo na půdě? Bylo by škoda vyhodit něco, co by mohlo posloužit dalším generacím při utváření náhledu na historii vzdělávání.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zveřejnilo výzvu adresovanou školám. Prostřednictvím této výzvy muzeum nabádá zástupce škol, aby mu jejich pomůcky darovali nebo vyfotografovali.

O jaké pomůcky má NPMK JAK zájem?

Můžete nabízet:

  • almanachy, publikace o historii školy
  • historické i současné fotografie ze školních prostředí (tabla, fotografie tříd a učitelských sborů, momentky z vyučování aj.)
  • fotografie významných historických událostí ve školách
  • výroční zprávy škol
  • učební pomůcky (školní obrazy, mapy, demonstrační pomůcky aj.)
  • učebnice (i současné)
  • školní nábytek (až do současnosti)
  • jakékoliv další předměty vážící se k dějinám školství (aktovky, penály, pera, pravítka atd.)
  • stará i nová školní vysvědčení

Nevíte, jestli jsou Vaše pomůcky cenné nebo je máte vyhodit do koše? V takovém případě raději kontaktujte NPMK JAK (kontaktními osobami jsou Alena Matyášová a Mgr. Magdaléna Šustová) a poraďte se na dalším postupu. Bylo by škola, kdyby cenné artefakty skončily v popelnicích.

Share This: