Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jak připravit předškolní dítě na školní docházku? Vyzkoušejte Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Předškolákovy týdeníčky 1

V souvislosti se zahájením nového školního roku se objevuje mnoho hlasů a informací, že do prvních tříd nastupují žáci, kteří jsou na zahájení školní docházky nejsou dostatečně připraveni. Zároveň byl zaveden povinný rok předškolního vzdělávání. Proto jsme se rozhodli v našem magazínu více věnovat také otázce předškolního vzdělávání. Velké množství rodičů by své děti na předškolní docházku rádo připravilo, často však nevědí, v jakých oblastech a jakým způsobem by svého předškoláka měli rozvíjet. Chtěli bychom vám proto představit zajímavou sadu čtyř publikací nazvanou Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky, které napomáhají komplexnímu rozvoji dětí před vstupem do základní školy.

Název: Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky
Autor: Jana Martincová
Nakladatelství: Babyonline
Počet stran: Hlavičkové úkoly – 100 stran, Jízda tužkou – 52 stran, Pohybovky – 44 stran, Praktik pro život – 52 stran

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky je možné objednat přímo od autorů zde >>

O co se jedná
Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky jsou souborem čtyř publikací Hlavičkové úkoly, Praktik pro život, Jízda tužkou a Pohybovky. Všechny čtyři sešity jsou uloženy v praktické složce. Jedna strana sešitu obsahuje úkol na jeden týden. Pracovní listy s úkoly pro předškoláky ve 4 sešitech jsou koncipovány na 40 týdnů, tedy k 9 měsíční přípravě. Úkoly jsou vytvářeny tak, aby se děti rozvíjely hravou, zajímavou a nenásilnou formou.

Hlavičkové úkoly rozvíjí děti po mentální stránce. Děti si zopakují barvy, tvary, protiklady, představivost a prostorovou orientaci – nahoře, dole, vpravo, vlevo, první až poslední, nad, pod, za, na…, vztahy a souvislosti, pohybová slovesa, předčíselné představy i jednoduché počítání, zrakové a sluchové vnímání – slabikování, rýmování slov, počáteční a koncová písmena. Dále obsahují také logické a paměťové úkoly, cvičení na výslovnost, rébusy, prázdninové bonusy a Chytroočkovu schovávačku.

Sešit Jízda tužkou se věnuje grafomotorice. Kromě listů s úkoly pro vedení tužky obsahuje sešit také informace pro rodiče, jak si mají děti před psaním uvolnit ruce, jak se správně posadit a jak držet tužku. Sice se jedná o informace, které by každý gramotný člověk měl znát, ale mnoho rodičů je již zapomnělo.

Sešit Pohybovky obsahuje cviky, které jsou zaměřeny na tělesnou zdatnost, obratnost, rovnováhu a křížené pohyby. U všech cviků jsou názorné fotografie i popisy.

K všeobecnému rozhledu slouží sešit Praktik pro život. Děti se seznámí s tím, jak se chovat ve společnosti, při stolování, formou jednoduchých úkolů získají představu o částech dne, dnech v týdnu, měsících v roce, ročních obdobích, seznámí se základy finanční gramotnosti, s některými živočišnými a rostlinnými druhy apod. Součástí tohoto sešitu je také příloha papírové boty k vystřižení. Na modelu boty se děti učí zavazovat tkaničku. Obsah všech kapitol je směřován k tomu, co děti obklopuje a co mohou vidět ve svém okolí. Některé informace by se mohly zdát pro děti předškolního věku těžké, neboť jsou uváděny až v učebnicích pro žáky školního věku. Předškoláci by však měly mít o těchto pojmech alespoň představu.

Ilustrace
Většina ilustrací je kreslených. Jsou barevné, dostatečně názorné a dětem se líbí. Splňují všechny funkce, pro které jsou určené. Během plnění úkolů jsme se nesetkali s případem nedorozumění kvůli nejasnosti obrázku. V sešitě Pohybovky se objevují fotografie, na kterých jsou všechny cviky názorně předvedené.

Průvodce Chytroočko
Průvodcem dětí při plnění úkolů je chlapec Chytroočko, který je už v první třídě, ale předškolákovy týdeníčky dobře zná, protože je s rodiči používal k přípravě do školy. Může tak dětem s plněním úkolů pomoci. Chytroočko se sice neobjevuje ve všech úkolech, ale děti na něj nezapomínají a rádi se s ním v knihách potkávají.

Odměna – nálepky
Ve složce je také přiložená kosmická mapa formátu A1 a nálepky. Za každý splněný list, tedy úkol určený na jeden týden, získá dítě nálepku, kterou si vlepí do mapy. Pokud děti splní úkol, který byl pro ně náročný, mohou si nalepit větší nálepku mimozemšťana. Kosmická mapa i nálepky jsou opravdu zdařilé a jsou pro děti předškolního věku velkou motivací.

Spolupráce rodičů s dětmi
Předškolákovy týdeníčky jsou určeny dětem i rodičům. Při plnění úkolů je důležitá jejich vzájemná spolupráce. Bez pomoci rodičů děti většinu úkolů nezvládnou. Celá rodina se tak společně učí pomáhat dítěti s přípravou do školy. Tyto návyky se budou při vstupu do první třídy jistě hodit. Úkoly, které jsou uvedené v týdeníčcích, mají být také inspirací pro rodiče, co vše by měly děti předškolního věku umět a přimět je k dalším společným činnostem.

Doplňkový materiál – písmenkové kartičky
Autoři Předškolákových týdeníčků nabízejí také sadu Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky, která obsahuje 112 karet. Jedna strana karty obsahuje obrázek, na druhé straně karty je zobrazeno počáteční písmeno názvu obrázku. S pomocí těchto karet se děti mohou učit slyšet hásky, slabikovat a poznávat písmena. Kartičky lze využít k řadě dalším úkolům či hrám nejen v rodině, ale také v mateřských školách nebo v 1. třídách základních škol.

Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky je možné objednat přímo od autorů zde >>

Myslím si, že Předškolákovy týdeníčky jsou zdařilým přehledem toho, co vše by mělo dítě zvládnout před vstupem do školy. Kromě komplexního obsahu velmi oceňuji také přiměřenost dětem předškolního věku. Sešity jsou sice primárně určené pro rodiče a jejich děti, ale své využití by mohly jistě najít také v mateřských školách při práci s dětmi předškolního věku nebo jako doplňkový materiál pro učitele nižších tříd základních škol. Redakce magazínu Zakatedrou.cz může svým čtenářům tento produkt doporučit.

Share This: