Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Vyhlížejte s dětmi jaro – využijte fenologii

snowdrop-1053625_1920

Už je tu jaro, nebo ještě ne? Jak to vlastně poznáme? Co je hlavním ukazatelem jara? Jedním ze způsobů, jak pozorovat, kdy k nám přijde jaro (a stejně tak ostatní roční období) je pozorování rostlin. Jejich rytmicita se každý rok periodicky opakuje. Občas slýcháváme: „loni touto dobou už kvetly sněženky“ nebo „vždy, když začne kvést vlčí mák, mám narozeniny“ … apod. Mně utkvěla v paměti slova jedné moudré paní profesorky na gymnáziu, která nám říkala: „až pokvetou kaštany, budete maturovat.“ Od té doby tyto stromy pozoruji, a když je uvidím kvést, vzpomenu si na ni, na gymnázium, maturitu a vše s tím spojené. Uvědomím si, že pro mnoho středoškoláků začíná období maturitních zkoušek. Ano, ona paní profesorka využila fenologii a vzbudila v nás zájem o fenologické pozorování přírody. Vzbuďte také u vašich žáků větší zájem o pozorování přírody.

Periodicky se opakujícími jevy v živé přírodě a zkoumáním jejich závislosti na podmínkách vnějšího prostředí se zabývá vědní disciplína, která se nazývá fenologie. Fenologii lze využívat k mnoha praktickým účelům. Lze ji využívat v zemědělství, často bývá využívána včelaři, důležitá je také např. pro alergiky, pro určování nástupu určitých alergenů apod. S pomocí fenologie lze také vytvořit kalendář přírody, který rozděluje kalendářní rok na fenologické fáze.

Fenologické fáze
Fenologická fáze, nebo také fenofáze, je určité časové období. Kdy nastupuje která fáze nelze jednoznačně určit podle data. Záleží na klimatických a jiných podmínkách vnějšího prostředí. Začátek jednotlivých fází určujeme podle změn v životních projevech organismů, v našem případě podle fenologického vývoje determinačních rostlin. Složitější fenologická pozorování určují různé fenologické fáze dle různých fenologických fází vývoje rostliny. Pro jednoduché pozorování s dětmi a rozdělení kalendářního roku do fenologických fází je vhodné se zaměřit na počátek kvetení rostlin.

Kalendář přírody (fenologický kalendář)
Jedná se o rozdělení kalendářního roku do částí podle fenologických fází. Neexistuje jednotné rozdělení. Každý rozděluje rok dle zkoumaných jevů a jejich fenologických fází jinak.

Pro představu uvádíme několik příkladů uveřejněných na internetu:

Rozdělení kalendářního roku pro včelaře najdete na adrese http://api.ning.com/files/Lv22YbhL9zSoUEAdz4H-ceVm1kxU*yvIRFv-mSZNmysUXnngztGI0paFG4D8SDJsggOWyuxeUIcBQDVXVSFr3At*MpbUrfJu/kalendvelaskfenologick.GIF

Rozdělení kalendářního roku pro zahrádkáře na adrese http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/planovani-zahrady-podle-fenologie/planovani-uvodni.jpg

Rozdělení kalendářního roku, které používala diplomantka Pedf MU pro práci s dětmi na 1.stupni ZŠ na adrese http://fenolka.cz/fenologie/

Pozorované rostliny
Jako determinační rostliny označujeme ty rostliny, jejichž vývojová změna je rozhodující pro určení fenologické fáze. Do různých fenologických fází lze také zařadit další charakteristické rostliny.

Doporučujeme dva způsoby fenologického pozorování rostlin:

 • pozorujte jednu rostlinu ve všech jejich fenologických fázích (pro děti můžeme výběr pozorovaných fenologických fází zúžit) (přehledný popis jednotlivých fenologických fází, které lze u rostlin pozorovat naleznete na http://www.fenofaze.cz/cz/o-fenologii/ ) – toto pozorování je vhodné např. pro vytvoření fenologické karty (viz. kap. fenologická karta)
 • pozorujte více rostlin, ale méně fenologických fází – toto pozorování je vhodné např. pro vytvoření fenologického kalendáře (viz. kapitola fenologický kalendář)
 • Jak a kdy zaznamenávat
  Již nejmenší děti mohou jednoduchou formou pozorovat a zaznamenávat opakující se jevy v přírodě. Je vhodné spojit fenologické pozorování také s pozorováním meteorologickým.

  Jak začít s pozorováním
  Než začneme s pozorováním, je důležité si uvědomit:

 • Co budeme pozorovat?
 • Jaký způsob pozorování zvolíme?
 • Jak často budeme pozorování zaznamenávat?
 • Jakým způsobem budeme pozorování zaznamenávat?
 • Jaký bude výstup z pozorování?
 • Jaké pomůcky budeme k pozorování potřebovat?
 • Kdo se bude o pozorování starat v době prázdnin?
 • Kdy začít s pozorováním a jak zaznamenávat?
  Začít můžete klidně hned a trvat může klidně několik let ;) Nejvhodnější je začít s pozorováním přírody v předjaří, ale začít není nikdy pozdě. Jevy se periodicky opakují, takže co jste nestihli tento rok, můžete zaznamenat v příštím roce. U škol je však většinou problém, že ne všechny paní učitelky pokračují s žáky i v dalším ročníku a nastávající paní učitelka potom není ochotna s dětmi pokračovat. Je proto dobré, naučit děti samostatnosti tak, aby případné další pozorování zvládli a měli chuť provádět sami.

  Jak budeme údaje zaznamenávat?
  Ujasněte si, jak často budete budete pozorování zaznamenávat, jak budete změnu zaznamenávat … a co by mělo být výstupem vašeho pozorování. Každou zaznamenanou změnu doporučujeme také fotograficky zdokumentovat (zdokumentujete pozorovanou rostlinu, popřípadě také její okolí)

  Vytvořte fenologický kalendář
  Pořiďte si kalendář, do kterého budete zaznamenávat údaje. Nejvhodnější je pořídit nějaký typ nástěnného kalendáře, do kterého budou moci děti ve třídě kdykoli nahlédnout. Zaznamenávat můžete různé údaje: teplotu vzduchu, oblačnost.. Kromě toho se také zaměřte na zkoumání přírody. Ujasněte si, jaké rostliny budete zkoumat. Ze začátku mohou děti pozorovat třeba jen strom v blízkosti školy. K pozorování doporučujeme vybrat nějakou ze všeobecně užívaných determinačních rostlin, abyste mohli své výsledky porovnávat s výsledky naměřenými jinými badateli. Do kalendáře můžete zaznamenávat také pranostiky nebo různé události apod.

  Pěkně zpracovaný projekt věnovaný fenologickému kalendáři na téma Náš rok – měsíc po měsíci lze najít na internetových stránkách základní školy Lichkov na adrese zslichkov.cz/wp-content/uploads/2011/09/nas-rok-uprava1.doc

  Tvorbě fenologického kalendáře se věnuje také diplomová práce Šárky Roháčkové, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/auth/th/371440/pedf_m/DP_oprava.pdf

  Vytvořte fenologickou kartu rostliny
  Vyberte si nějakou zajímavou rostlinu v okolí školy a vytvořte její fenologickou kartu
  - fotit, lisovat do herbáře …
  Zajímavé je například srovnání stejného druhu rostliny, ale s různými podmínkami k životu (fenofáze rostlin umístěných ve slunečných místech se budou lišit od rostlin, které jsou po většinu dne zastíněny)

  Pro inspiraci odkazy z internetu:

  Příklad fenologické karty, kterou vytvořili žáci ze základní školy Pomezí je dostupný na adrese http://globe.terezanet.cz/produkt-vyrobte-si-fenologickou-kartu.html

  Příklad fenologické karty jabloně je dostupný na adrese http://www.biosad.cz/images/bbch/bbch_jabl_vse.jpg

  TIP: Najděte si nějakou spřátelenou školu (nejlépe s rozdílnými klimatickými podmínkami), ve které budou žáci pozorovat stejnou rostlinu a své výsledky porovnávejte a diskutujte o nich.

  Nenechte si výsledky pro sebe
  Vytvořte kalendář, který uložíte pro budoucí generace v kronice obce. Vytvořte fotodokumentace.
  Porovnejte vaše výsledky s publikacemi, jinými obcemi, jinými školami, jinými roky …,(do teplejších oblastí přichází dříve jaro a trvá déle, do chladnějších oblastí přichází dříve podzim a zima), ptejte se pamětníků …

  Fenologickou kartu rostliny můžete připevnit k pozorované rostlině nebo umístit na internetové stránky školy, vytisknout QR kód a ten poté připevnit na pozorovanou rostlinu, aby se o rostlině mohli dozvědět více také lidé procházející okolo.

  Rádi byste získali spřátelenou školu na porovnávání výsledků z pozorování? Napište nám do redakce a my se vám pokusíme nějakou školu zprostředkovat.

  Pro 2. stupeň základních škol je možnost stát se fenologickým pozorovatelem, postup zaregistrování se do projektu a bližší informace najdete na www – http://www.fenofaze.cz/cz/chci-byt-pozorovatelem-faq/

  Doporučené odkazy:

  http://www.rozhlas.cz/priroda/porady/_zprava/170208

  http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=378

  http://ipep.gymcheb.cz/press/?page_id=53

  http://www.fenofaze.cz/cz/o-fenologii/

  fenolka.cz

  http://kartografickyden.upol.cz/prezentace/6_rocnik/5_Hajkova_Vondrakova_Vavra.pdf

  ROHÁČKOVÁ, Šárka. Rok v přírodě – fenologický kalendář v primárním vzdělávání:
  diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie,
  2015. 129 l., 8 l. příl. Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

  Share This: