Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Nevíte, jak s dětmi mluvit o početí a narození miminka? Inspirací pro vás může být kniha Jak děti přicházejí na svět

jek děti

Nejen rodiče často tápou, jak dětem odpovídat na jejich první otázky o sexu. Chtěli bychom vám tedy představit knihu, která se snaží dětem vhodnou formou vysvětlit vše, co by je mohlo v této oblasti zajímat.

Název: Jak děti přicházejí na svět
Autor: Mudr. Jana Martincová
Ilustrace: Mudr. Petra Kubáčková
Nakladatelství:Babyonline,s.r.o.
Počet stran:56

Autorkou knihy je Mudr. Jana Martincová, jejíž Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky jsme čtenářům již představovali. Stejně jako při tvorbě týdeníčků vycházela autorka i v této knize především ze zkušeností získaných při rozhovorech se svými dětmi.

Celá publikace je doplněna velkým množstvím povedených ilustrací Mudr. Petry Kubáčkové. Barevné obrázky děti nejen pobaví, ale také velmi názorně zobrazí vysvětlení probíraných témat.

V deseti kapitolách jsou postupně vystětlena témata od prvního setkání s budoucím otcem až po výchovu dítěte v rodině. Hlavními postavami jsou chlapec Chytroočko, kterého mohou děti znát již z Předškolákových týdeníčků, a jeho maminka. Chytroočko klade mamince otázky a ta na ně odpovídá. Chlapcova zvídavost udává kapitolám celistvost a logickou strukturu. Jeden dotaz následuje další a postupně tak s maminkou proberou všechna témata. V knize nejsou vynechány žádné informace, takže dětští čtenáři se z textu i s pomocí kreslených ilustrací dozvědí také například, jaké jsou tělesné rozdíly mezi mužem a ženou nebo jakým způsobem se tatínkova spermie dostane do maminčina vajíčka. Maminka Chytroočkovi vše vysvětluje velmi názorně a takovým způsobem, aby vše dokázal pochopit i s tím, co zatím o světě ví.

Publikace je vhodná pro děti přibližně do 12 let věku. Spodní hranice není určená, záleží na zvídavosti dětí a také na volbě rodičů. Protože některé rodiny se snaží citlivá témata o sexu oddálit do pozdějšího věku dětí, nebylo by špatné, kdyby kniha byla koncipována formou volných listů. Rodiče by tak mohli dětem sdělovat právě ty informace, které je momentálně zajímají, a nezatěžovat je zbytečně tím, na co dle soudu jejich maminek a tatínků mají ještě čas.

Kniha je určena především pro rodiče a jejich děti, neboť odpovídat na první otázky dětí týkající se problematiky pohlavního života by měli oni. Často se však stává, že rodiče nejsou ochotni se na toto téma se svými potomky bavit. Dětskou zvídavost však odmítnutí rodičů nezastaví a děti se snaží se najít informace na jiných místech. V takových případech přichází na řadu role učitelů, aby rodičům doporučili, jak o tomto tématu vhodným způsobem s dětmi mluvit. Protože někdy ani učitelé nevědí jak nebo se stydí odpovídat na otázky žáků týkající se sexuálních otázek, může jim být právě tato kniha vhodným pomocníkem.

S jakou knihou navázat u starších?


Název: Co se od kamarádek nedozvíš?
Autor: Mudr. Jana Martincová
Nakladatelství:Babyonline,s.r.o.
Počet stran:138


Paní doktorka Martincová myslela také na starší děti a vydala publikaci Co se od kamarádek nedozvíš, která je určená pro dospívající dívky. Hlavními protagonistkami jsou kamarádky Šárka a Lucy, které společně jdou za maminkou další kamarádky, která je doktorkou. Společně se ptají na vše co je zajímá. Dozví se vše potřebné nejen o změnách v jejich dospívajícím těle a sexu, ale také další informace, které by dospívající dívky měli vědět (jak pečovat o tělo a zuby, informace o výživě, získají jednoduché a zdravé recepty, dozví se informace o zdravém pohybu a naučí se praktické cviky k posílení a protažení svalů, jak správně pečovat o svoji pleť a vzhled, jak se správně líčit a vkusně česat nebo jak pečovat o své psychické zdraví).

Při psaní této knihy autorka využila svůj rozhled ze světa medicíny a spojila ho se zkušenostmi z výchovy své dospívající dcery. Text je psán čtivou formou a jazyk je přiměřený mluvě děvčat dnešní dnešní doby, pro které je určený. Přestože se čtenářky dozví mnoho informací, není využíváno příliš odborného jazyka, který by jistě mnoho dospívajících dívek od četby odradil.

Kresby v knize mají ilustrační nebo demonstrační funkci. Jsou zdařilé a přiměřené věku čtenářek, pro které je kniha určena. Některé kresby jsou pro větší názornost nahrazeny fotografiemi. Díky přehledné grafice se lze v knize snadno orientovat a nalistovat téma, o které máme zájem.

Myslím, že se jedná o velice zdařilé dílo, které může dívkám pomoci se zorientovat v době jejich proměny v ženu. Nemusí tak zbytečně věřit nesmyslům a dezinformacím, které se často dozvědí od kamarádek nebo naleznou na internetu. Bohužel ne všechna dospívající děvčata mají možnost si o těchto tématech otevřeně promluvit se svojí maminkou.Share This: