Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Vytvořte společný plakát „Co je pro nás o vánocích důležité?“

christmas-151967_640

Ačkoli se ve většině českých rodin slaví Vánoce podobně, přesto se v dodržování zvyků najde řada rozdílů. Zkuste žákům položit otázku: Co pro vás znamenjí Vánoce? Co je pro vás důležité? Předpokládám, že pro všechny děti jsou důležité dárky. Ale co ostatní zvyky?

Vymezení pojmů, se kterými budete dále pracovat
Nejprve si s žáky vymezte pojmy, se kterými budete dále pracovat. Pojmy může mít předem připravené vyučující (setkání s rodinou, dárky, návštěva půlnoční mše, betlém, vánoční stromeček, kapr, svíčky …) Menším dětem může nachystat obrázky, které se pojí s Vánoci. Další zajímavou možností je získat pojmy, které se pojí s Vánoci formou brainstormingu (Co vše mě napadne, když se řekne Vánoce?). Pro potřeby další práce s pojmy, kterou vám představujeme, je vhodné vytvořit seznam přibližně 30 pojmů. Pojmy budou společné pro všechny žáky ve třídě (případně pro skupiny).


Pracovní list ke stažení zde >>

Rozdělení pojmů žáky
Každý žáky přemýšlí o tom, co je pro něj na Vánoce důležité, a podle toho také rozdělí vymezené pojmy do připraveného pracovního listu (co je pro mě důležité, co je pro mě méně důležité a co pro mě není důležité). Vyučující může předem připravit pojmy ve formě obrázků nebo kartiček, které si žáci vystřihnou a do pracovního listu vlepí. Žáci by měli mít možnost také doplnit vlastní pojmy, které nenajdou v nabídce.


Pracovní list ke stažení zde >>

Sbírání informací a srovnávání listů
Žáci si navzájem sdělují informace, co je pro ně o Vánocích důležité. Mohou také vykládat proč. Pro tuto aktivitu je vhodné využít práci v komunitním kruhu (více informací o komunitním kruhu se dozvíte v článku Pracujte s žáky v kruhu). Žák by měl mít možnost nevyjádřit se, neboť u některých dětí můžete narazit na citlivé téma.

Žáci také mohou informace zjišťovat samostatně, obcházet ostatní spolužáky a zjišťovat jejich odpovědi tak, aby na závěr mohli vyplnit pracovní list a roztřídit pojmy podle toho, které pojmy jsou důležité pro všechny žáky, které pro většinu žáků a které jen pro některé žáky. Při sběru dat můžete využít přiložený pracovní list. Pokud bude mít někdo z žáků uvedený pojem zařazený mezi důležité, udělá si do vedlejšího sloupce čárku. Pro lepší orientaci budou děti škrtat čárky po pěti.


Pracovní list pro sběr dat ke stažení zde >>


Pracovní list „Co je pro žáky naší třídy o Vánocích důležité?“ ke stažení zde >>

Společný plakát
Žáci mohou vytvořit společný plakát podle pracovního listu „Co je pro žáky naší třídy o Vánocích důležité?“. Poster lze doplnit různými obrázky, které se vztahují k uvedeným pojmům a Vánocům. Přínosný pro žáky nebude jen proces tvorby plakátu, ale jistě přispěje k vytvoření příjemné vánoční výzdoby třídy nebo školy.

Share This: