Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Bezpečná cesta dětí do školy

doprvaní vychova

Bezpečí dětí je největším přáním všech rodičů. Pojďme si zopakovat nejdůležitější body, na které je potřeba dávat pozor při cestě do školy. Pro zvýšení bezpečnosti je možné udělat hned několik věcí, kterými se zabývá Dopravní výchova.

„Dopravní výchova však nezačíná až ve škole, ale již doma, v rodině. Rodiče jsou těmi, kteří dávají dětem základní informace a svým příkladem ukazují, jak se chovat v silničním provozu“ říká Jan Jirmus z portálu Bezpečné cesty.cz, na kterém je nově připravena aplikace Animovaná Dopravní výchova

Do 10. prosince je možné prověřit znalosti z dopravní výchovy v podzimní soutěži o zajímavé ceny. Každý den soutěže je odměněn jeden soutěžící, který úspěšně vyplnil test, tj. správně odpověděl na všechny otázky a jeho čas byl ten den nejrychlejší. Více na www.bezpecnecesty.cz/soutez.

Nejdůležitější doporučení rodičům pro bezpečnou cestu dětí do školy
Včasné vstávání
Pokud se dítě naučí vstávat včas, bude mít dostatek času na přípravu i cestu do školy a nemusí chvátat.

Naplánování trasy
Před první cestou do školy je dobré trasu promyslet a vybrat takovou, na které je minimum nebezpečných míst. Pamatujme, že pro dítě může být nebezpečné i jednoduché přecházení silnice. Hledáme tedy takovou trasu, na které jsou široké chodníky, a dítě bude muset přecházet silnici jen minimálně. Pokud je to nutné, tak na co nejbezpečnějších a nejpřehlednějších místech. Nejlepší jsou nadchody, podchody a přechody pro chodce se semafory. Pokud je cestou do školy stezka pro chodce, určitě ji využijte.

Naučení trasy a bezpečného chování
Po naplánování nejlepší trasy je dobré ji několikrát s dítětem projít nanečisto a vysvětlovat jednotlivá nebezpečná místa (určit je a naučit se, jak je vyřešit).

Po nástupu do první třídy chodí rodiče s dětmi, a tím prohlubují znalosti a dovednosti řešení dopravních situací. Jakmile začne chodit dítě samo, je dobré se domluvit, že půjde rodič několikrát „za ním“ a ověří, jestli dělá vše správně.

Nebezpečné situace, na které si dát pozor

Chůze

 • Po chodníku, vpravo, ideálně širokém – někdy děti chodí po obrubníku nebo se cestou pošťuchují a tak mohou spadnout do silnice
 • Nejbezpečnější je chůze po stezce pro chodce, parkem nebo jinou trasou, co nejdále od silnice (případně ne u hlavních silnic)

Přecházení

 • Vždy přecházet jen po přechodu pro chodce. Řidiči na přechodu chodce očekávají, mimo něj méně.
 • Rozhlížet se před i při přecházení
 • Rozhlížet se nejen ve směru silnice, na které je přechod, ale i do směrů navazujících silnic (např. za sebe)
 • Vždy navázat s řidičem oční kontakt a ujistit se, že zastaví
 • Přecházet vpravo, rychle, ale ne zbrkle, co nejkratší cestou přes silnici (kolmo)
 • Správně odhadnout rychlost a vzdálenost aut a čas pro bezpečné přejití silnice
 • Nepřecházet na červenou
 • Nepřecházet mezi auty

Viditelnost

 • Reflexní prvky na oblečení i aktovkách (podzim a zima jsou kritické měsíce, kdy děti chodí do i ze školy za tmy nebo šera)

On-line mapy – výborný pomocník
Chcete-li naučit bezpečnou cestu do školy i doma, doporučujeme využít on-line mapy a na nich s dětmi najít nejlepší cestu z Vašeho bydliště do školy, na kroužek, k babičce apod.

Nejkratší cesta nemusí být nejbezpečnější. Vhodné je vybrat takové cesty, na kterých musí dítě co nejméně přecházet silnici.

Na mapách je také možné najít a popsat nebezpečná místa na trase a vymyslet jinou trasu nebo správné vyřešení tohoto nebezpečného místa.

Jízda autem nebo veřejnou dopravou
Pokud vozíte dítě do školy autem, nezapomínejte na základní pravidla – používání správné dětské autosedačky a vystupování k chodníku. V současné době se doporučuje, pokud je to možné, omezit vožení dětí do školy autem, protože si tak nemohou osvojit návyky pohybu v silničním provozu (chůze, přecházení a jízda veřejnou dopravou). Tyto znalosti a dovednosti pak dětem chybí v budoucnosti. Menší děti totiž lépe přijímají pravidla, a tím si je zažijí a zautomatizují.

Při jízdě veřejnou dopravou je nutné se za jízdy držet, na zastávce přecházet ideálně až autobus, tramvaj apod. odjede, nebo za autobusem (přijíždějící řidiči pak děti vidí a mohou se podle toho zachovat).

Vyzkoušejte vaše děti ve VIDEO dopravní výchově
Na portále Bezpečné cesty.cz je k dispozici webová aplikace, která učí děti dopravní výchovu hravou a poutavou formou. Pro nový školní rok je připravena první kapitola – Chodec. Postupně budou přibývat další. Více na Animovaná dopravní výchova.

Share This: