Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Co skrývá náš dům

typewriter-2616762_640

Jedním z úkolů výuky na 1. stupni ZŠ je srovnávat s žáky současnost s historií. Srovnávejte současnost s historií prakticky a hledejte jejich propojení na místech, která děti obklopují. Návštěva muzea je přínosná, ale zajímavé stopy historie se jistě najdou také u dětí doma nebo u jejich prarodičů.

Zadejte žákům úkol, ať doma nebo u prarodičů najdou zajímavý předmět, ke kterému se váže zajímavý příběh, nějaký starý předmět nebo věc, která v současné době již nezastává takovou fuknci, jakou zastávala dřív. Předmět mohou žáci donést do školy ukázat. Často se však jedná o věci hodnotné nebo velkých rozměrů. Proto postačí, pokud žáci vyplní uvedený pracovní list a věc nakreslí nebo přiloží jeho fotografii.

Ve škole potom ostatním dětem předmět představí. Žáci mohou navzájem o předmětech diskutovat (z jakých materiálů se dříve věci vyráběly, zda byly odolnější, zda bylo jednodušší jejich ovládání …), učitel může přidat své zkušenosti z doby, kdy se předmět používal apod. Z vyplněných pracovních listů může vzniknout pěkná nástěnka s přehledem starých věcí.


Pracovní list ke stažení zde >>

Share This: