Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tip na publikaci: Můj cestovní deník

Muj cestovni denik n

Rodiče se svými dětmi často jezdí na zajímavé zahraniční dovolené. Společně přitom objevují mnoho zajímavostí, potkávají nové lidi, zažívají spoustu zajímavých chvil … Jak si uchovat krásné vzpomínky z dovolené a připomenout si je i po mnoha letech? Jedním ze způsobů je psaní cestovního deníku, do něhož si děti mohou v průběhu pobytu zaznamenávat všechny jejich postřehy a zážitky. Pro některé děti je však obtížné tvořit vlastní záznamy do prázdného sešitu. Alespoň ze začátku je dobré, pokud dětem se záznamy pomáhají připravené otázky a ilustrace. Proto bychom vám rádi představili a doporučili zajímavé cestovní deníky, které nabízí vydavatelství ALCA CZ. Malé cestovatele bude bavit zaznamenávat si svoje zážitky do pěkně vytvořených publikací a za pár let si je mohou připomínat.

Název: Můj školní blog
Ilustrace: Barbora Botková
Nakladatelství: ALCA CZ
Počet stran: 60
Formát: A4

Výběr ze dvou deníků
Děti školního věku mají na výběr ze dvou deníků. Jedna varianta je určena pro děti do 10 let, druhá varianta je vytvořena pro děti od 10 let. Kniha je určená k záznamu jedné cesty do cizí země. Díky ilustracím, které jsou v deníku obsažené, může čtenář nabýt dojmu, že je publikace určena pro záznamy z letní dovolené u moře. Publikace však dobře poslouží také při zimní dovolené nebo při pobytu v jedné cizí zemi za jiným účelem. Obě varianty deníku jsou podobné, rozdíly jsou především v přizpůsobení různým potřebám cílových věkových skupin (šířka řádků, množství textu, způsob vyjadřování, přiměřené ilustrace …)

Průvodci deníku
Průvodci deníku jsou Lily a Martin. V obou variantách knihy mají hlavní hrdinové stejný věk jako děti, pro které jsou deníky určené.

Formát
Publikace je vydaná ve formátu A5 a je orientovaná na šířku. Jednotlivé listy jsou spojené kroužkovou vazbou a umístěné do tvrdých desek. K zadní desce je připevněna gumová šňůra, kterou se může deník zabezpečit proti svévolnému otvírání.

Grafické zpracování a přehlednost knihy
Na začátku každého deníku je přehledný obsah, s jehož pomocí si děti mohou snadno nalistovat stranu, kterou potřebují. Deník je rozčleněn do 14 kapitol pro děti do 10 let, respektive 19 kapitol pro děti od 10 let. Jednotlivé kapitoly jsou barevně odlišené.

Ilustrace
V deníku nalezneme mnoho zdařilých kreslených ilustrací, které jsou přizpůsobené věku dětí, pro které jsou určené. Kresby doplňují text a vhodně zapadají do grafické podoby knihy.


Ukázky z publikací Můj cestovní deník

Obsah deníku
Na začátku publikace jsou děti motivovány dobrodružným příběhem dědečka, který v mládí hodně cestoval a při každé své cestě si vedl cestovní deník. Děti jeho záznamy naleznou a zatouží si vytvořit také svůj cestovní deník. Příběh se objevuje v obou dílech, podobná pointa je podaná trochu jiným způsobem. Autoři publikace sestavili deník opravdu precizně. Publikace nejprve děti nabádá, aby se trochu zasnili a popřemýšleli, kam by se rádi vydali, respektive jak by měly vypadat jejich vysněné prázdniny. Své osobní údaje si děti mohou zaznamenat do cestovního pasu. Záznamník obsahuje tři mapy (mapa ČR, mapa Evropy, mapa světa), do kterých si děti mohou zaznačit odkud a kam cestují. V knize jsou předtištěné listy s místem pro popis zajímavostí o dané zemi, seznam věcí, které si cestovatelé berou s sebou, místo pro poznámky, pro popis cesty, vlepení jízdenek nebo letenek. Popisovat svůj pobyt dětem pomáhají návodné otázky, například „Jak se ti tady líbí?“ „Zapiš své pocity z místa, kam jsi přijel.“ Jaká je tady příroda? apod. Děti jsou také nabádány, aby si všímaly, jakou řečí se v zemi mluví a jak se cizinci s místními obyvateli domlouvají. Nechybí také místo pro hodnocení dovolené smajlíky v rozmezí od 1 do 10. Pokud se dětem do předtištěných listů nevejde vše, co chtěli zaznamenat, nemusí být smutní, na konci publikace jsou listy pro vepsání dalších vzpomínek, namalování dalších obrázků, vlepení dalších fotografií, selfíček … Cennými jsou také přílohy. Deník doplňuje 37 barevných samolepek (obrázků, smajlíků, šipek …), které mohou děti využít k doplnění svých záznamů, dvě prázdné pohlednice, na které mohou děti namalovat obrázek a poslat někomu pozdrav z prázdnin. Důležitou součástí je také plastová kapsa sloužící k ukládání suvenýrů z prázdnin.

Celkové hodnocení deníku
Deník se nám velmi líbí. Je vidět, že autoři přemýšleli nad mnoha detaily, které by práci s deníkem mohly stěžovat (kroužková vazba, gumová šňůra, vyšší gramáž listů …). Obsah je metodicky správně seřazený (od motivace, přes přípravu na cestu, cestu samotnou až po hodnocení cesty). Cestovní deník je praktický a přiměřený úrovni dětí, pro které je určen.

Představené publikace můžeme jen doporučit. Ve škole pak děti mohou podle deníků seznamovat ostatní žáky se zemí, kterou navštívily.

Další informace o publikaci Můj cestovní deník naleznete na http://www.mujcestovnidenik.cz/

Share This: