Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Pracujte s žáky v kruhu

access-933120_1920

Jednou z moderních metod výuky je uspořádání žáků v kruhu, ve kterém na sebe všichni žáci vidí a mohou spolu verbálně i neverbálně komunikovat. Zejména při větším počtu žáků ve třídě není zavedení fungujícího kruhu jednoduché a vyžaduje dodržování určitých pravidel a doporučení. Netroufáte si s neposednými dětmi vyrazit mimo lavice? Nebo s dětmi v kruhu pracujete, ale práce se vám úplně nedaří? Pojďte se s námi podívat na pár rad, jak začít s žáky pracovat v kruhu nebo jak špatně fungující práci vylepšit.

Prvním důležitá věc: nezalekněte se velkého množství žáků ve třídě, nezalekněte se prací s neposednými dětmi mimo lavice, nezalekněte se namáhavějších začátků. Při systematické a důsledné práci v kruhu se vám vaše úsilí jistě vrátí.

A pokud si s dětmi mimo lavice opravdu netroufáte? Zkuste zpočátku alespoň občas uspořádat lavice do tvaru, ve kterém na sebe budou všichni žáci vidět.

Co byste měli vědět z teorie?
Práce v kruhu bývá rozdělována na:

 • kruh učební (používá se k probírání učiva, procvičování učiva apod.)
 • kruh diskuzní (používá se k diskuzím, učitel nebo některý z žáků má funkci moderátora)
 • kruh komunitní (používá se k upevnění vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu, k řešení problémů apod.)
 • Jednotlivé kruhy se od sebe liší především postavením učitele. V učebním kruhu má většinou výsadní postavení vyučující, v diskuzním kruhu moderátor (může být učitel, ale může být také pověřený žák). Účastníci komunitního kruhu mají všichni stejné postavení (učitel má stejné postavení jako ostatní žáci).

  Jak tedy začít s dětmi v kruhu pracovat?

 • vytvořte s dětmi pravidla chování při práci v kruhu
 • vyznačte kruh
 • Pozvěte děti do kruhu
 • činnost v kruhu
 • rozejděte se zpět do lavic
 • Utvoření pravidel
  Ještě než s žáky v kruhu začnete pracovat, utvořte si pravidla, která se budou vždy dodržovat.

  Mezi pravidla může patřit:

 • mluvím, pouze pokud je mi to dovoleno (můžete specifikovat způsoby – např. když mám v ruce předmět apod.)
 • ostatním spolužákům naslouchám
 • čekám, až na mě přijde řada
 • jsem na místě, které mi bylo určeno
 • můžete vymyslet další různá pravidla

  Pokud se jedná o komunitní kruh, je vhodné doplnit ještě například pravidla

 • pokud nechci odpovídat, nemusím
 • co se řekne v kruhu, necháme si pro sebe
 • tak, aby se žáci v kruhu cítili bezpečně a nebáli se cokoli říci.

  Pravidla sepište na papír a umístěte na viditelné místo. Můžete je umístit třeba doprostřed kruhu, aby na ně žáci neustále viděli.

  Vyznačte kruh
  Zejména v začátcích je důležité dětem tvar kruhu vyznačit. Nemusí se nutně jednat o pravidelný kruh. Žáci mohou být uspořádáni dle potřeb do půlkruhu, podkovy apod. Bez vyznačení budou mít neposedné děti tendence kruh neustále zmenšovat či jinak deformovat.

  Žáci v kruhu mohou sedět na přinesených židličkách, na polštářcích, na koberci apod.

  Využijte způsobu posazení také k upevnění svého postavení:

 • pokud se jedná o učební kruh a chcete mít výsadní postavení, zaujměte vyšší postavení než děti (vyučující na židličce, děti na zemi; vyučující u tabule, děti na židličkách apod.)
 • pokud se jedná o diskuzní kruh, ve kterém má výsadní postavení moderátor, zaujme vyšší postavení moderátor (pokud nejste moderátorem, zaujměte stejné postavení jako děti)
 • pokud se jedná o komunitní kruh, měli by mít všichni stejné postavení. Zaujměte tedy stejnou pozici jako ostatní žáci.
 • Pozvěte děti do kruhu
  Jednou z důležitých částí při práci mimo lavice je přemístění. Nekontrolovaný nával všech dětí může vyvolat nemalé problémy. Proto žáky na práci kruhu pozvěte. Pozvání by mohlo obsahovat podobné údaje jako na klasické pozvánce (co, jak, kdy, kdo, proč …), a při té příležitosti řekněte, jakým způsobem mají přijít. Pokud se příchod nezdaří, vraťte děti a zkuste znovu. Chce to trochu trpělivosti.

  Žáky do kruhu můžete pozvat různými způsoby. Při prvním seznamování s prací v kruhu je vhodné děti zvát postupně, jmény a určit, kde je jejich místo.

  Pro úplný začátek je vhodné využít barevných papírů se jmény žáků. Kartičku se jménem žáka, kterého zvete, položte na místo, které mu bude patřit a které nesmí bez povolení opustit (zamezíte tak různému „posouvání“ žáků a můžete díky tomu také rozhodovat o tom, kdo bude vedle koho sedět). Doporučujeme kartičky barevně rozlišit pro případnou práci ve skupinkách.

  Činnosti v kruhu
  Pokud s prací v kruhu začínáte, volte jednoduché, krátké a dynamické činnosti. Na úvod stačí třeba jen jedna nebo dvě minuty. Čas strávený v kruhu postupně prodlužujte a můžete volit činnosti náročnější na pozornost.

  Pro úplný začátek využijte např. hry „Kuba řekl …“

  Rozchod do lavic
  Stejně důležitý, jako příchod do kruhu je odchod z kruhu. První odchod můžete volit také jmenovitě, následný po menších skupinkách apod. Můžete zvolit zábavný způsob odchodu – básničku, písničku, vyřazovací hru apod.

  Pokud již s dětmi v kruhu ve výuce pracujete, ale nedaří se vám vše na jedničku, analyzujte, které výše uvedené části vám dělají problémy, a nebojte se tuto část opravit metodikou úplného začátku.

  Prohlédněte si zajímavé odkazy na internetu věnující se problematice práce v kruhu:

  https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10005817-k-cemu-je-dobry-ranni-kruh

  http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-3

  http://www.respektovat.com/clanky-rozhovory/komunitni-kruh-a-skola/

  Share This: