Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Obtíže při realizaci připravovaného projektu recenzí učebnic

anxiety-2546069_640

V březnovém vydání magazínu Zakatedrou.cz jsme v článku Připravujeme sérii recenzí učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět – 1. období (1. – 3. třída ZŠ) informovali naše čtenáře o záměru vytvořit recenze na učebnice. Chtěli jsme začít představením publikací pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět – 1. období (1. – 3. třída ZŠ). Cílem bylo, aby si vyučující podle recenzí mohli vybrat tu řadu učebnic, která by jim nejvíce vyhovovala, protože si učitelé často stěžují na nedostatečné učební materiály, a to nejen v prvouce. Pro představení učebnic jsme si vytyčili kritéria, dle kterých jsme recenze chtěli zpracovávat (podobná kritéria používáme také při vytváření recenzí na další knihy, které našim čtenářům představujeme). Body jsme poupravili tak, abychom zhodnotili nejdůležitější faktory, které by měly splňovat „solidní učebnice“.

Učebnice bohužel nejsou zadarmo a pro náš neziskový magazín by se jednalo o vysokou částku, pokud bychom měli všechny sady recenzovaných učebnic zakoupit. Oslovili jsme proto nakladatelství a představili jim náš projekt s žádostí o spolupráci. Některá nakladatelství s námi po představení kriterií přestala komunikovat. Některá sice o vytvoření článků s recenzí projevila zájem, po zpracování a předložení recenze však odmítli dát souhlas k jejímu zveřejnění (na této možnosti jsme se společně předem dohodli). Děkujeme tedy těm vydavatelstvím, kteří s námi partnersky spolupracují a nebojí se o svých dílech mluvit.

Ptáme se tedy: Proč nemají tvůrci učebnic zájem zveřejňovat objektivní recenze svých učebnic?

Většina objektivních recenzí, dle našich kriterií, by pravděpodobně odhalila některé nedostatky učebnic, které by vypovídaly o tom, že ač mají učebnice platnou doložku MŠMT, nesplňují některé požadavky pro kvalitní a smysluplné využití učebnic v běžných hodinách. Ačkoli na první pohled vypadají učebnice krásně, moderně a jsou mnohdy doplněny také o interaktivní elektronické materiály, při podrobnějším zkoumání základních požadavků na výuku často nacházíme zásadní nedostatky. Zkušení učitelé již vědí, co mají v učebnicích hledat a jak vybírat nejvhodnější učebnici, ti méně zkušení však často podlehnou nabídce moderních interaktivních materiálů, věhlasu nakladatelství apod.

Proto bychom chtěli apelovat také na akademické pracovníky a studentskou organizaci Otevřeno, aby se studenti pedagogických oborů více seznamovali s tím, co by měli od vyhovujících učebnic požadovat a jak je správně vybírat a hodnotit. Dle našeho mínění je tedy nezbytně nutné podporovat výzkum a vývoj učebnic pro 1. stupeň ZŠ. Avšak je důležité jít správnou cestou a začít od úplných základů (přiměřenost znalostem dětí, metodická správnost, přehlednost, správnost informací, správný výběr pojmů, cvičení, která opravdu něco procvičují …). Až po vymizení pro výuku zásadních nedostatků učebnic, mohou přijít v úvahy diskuse o dalších, dle našeho názoru méně závažných, nedostatcích jako např. genderových korektnostech učebnic apod.

Magazín Zakatedrou.cz zastává názor, že situace s nabídkou a využíváním učebnic při výuce na 1. stupni ZŠ stojí za pozornost a je důležité se tímto problémem nadále zabývat. Budeme proto stav učebních materiálů pro výuku na 1. stupni ZŠ nadále mapovat a psát další články.

Pro kvalitní výuku na 1. stupni běžných ZŠ je práce s tištěnou učebnicí, pracovními listy a dalším doplňkovým tištěným materiálem důležitým základem.

Magazín Zakatedrou.cz se snaží podpořit učitele a zkvalitnit jejich práci. Proto dlouhodobě sledujeme, o jakou formu podpory mají učitelé největší zájem, co jim chybí, co by jim pomohlo … Dle statistik návštěvnosti našich stránek zjišťujeme, že obrovský zájem učitelů je především o kvalitní pracovní listy, které mohou po vytištění jednoduše využít ve výuce. I z dotazování ostatních učitelů zjišťujeme, že největší překážkou pro zlepšování jejich výuky je nedostatek kvalitních tištěných učebních materiálů (demonstračních obrázků, přiměřených textů, tematických obrázků k vybarvení, pracovních listů podporující moderní vyučovací metody …). Právě prostřednictvím učebních materiálů se často učitelé dozvídají o praktickém využití moderních vyučovacích metod.

Učebnice na 1. stupni ZŠ si často hradí rodiče. Jak tedy v jejich očích vypadá učitel, který zakoupí učebnice a polovina cvičení zůstane nevyplněna? To často vede učitele k tomu, aby stavěl výuku především na pořízených učebnicích a bezhlavém vyplňování všech cvičení. Jak tedy taková výuka podle učebnic nevyhovujících současným požadavkům na výuku může vypadat?

A pro zajímavost: Jaká kritéria jsme se rozhodli převážně zkoumat?

 • Vědecká správnost
 • Metodická správnost
 • Obsažené informace
 • Grafická úprava, obrázky a značky
 • Shrnutí a přehledy probraného učiva
 • Sebehodnocení
 • Rejstřík a obsah
 • Organizace výuky (podpora tvořivosti a kreativity, samostatné práce, skupinové a kooperativní práce, listy určené k vložení do žákovského portfolia, tvorba myšlenkových map …)
 • Práce s učebnicí v inkluzivní třídě
 • Mezipředmětové vztahy a rozvoj myšlení v souvislostech
 • Elektronický materiál

Share This: