Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Němečtí ilustrátoři připravují stránky pro děti migrantů, které přicházejí do Německa

ilustrace_de

Mezi migranty, kteří v minulých letech přišli do Německa je velké množství dětí. Jejich snadnější integraci se snaží napomoci také němečtí ilustrátoři. Prostřednictvím omalovánek a obrázků podporujících řeč chtějí dětem přiblížit německý jazyk a kulturu.

Všechny obrázky jsou publikované pod veřejnou doménou Creative Commons BY – NC – ND – tedy pokud chcete dílo využívat, musíte uvést jeho původ, nesmíte jej používat komerčně a nesmíte měnit jeho obsah. Obrázky jsou velmi vhodné také k výuce německého jazyka na 1. stupni ZŠ. Řada obrázků lze využít také v dalších předmětech pro rozvoj řeči, vyprávění, fantazie dětí, upevnění návyků …

Obrázky lze využívat také v dalších předmětech k rozvoji řeči:

Součástí projektu jsou také videa:

Pokud vás toto téma zaujalo, můžete sledovat aktuality o projektu také na facebooku na adrese https://www.facebook.com/illustratorenfuerfluechtlinge/

Share This: