Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Nejčtenější příspěvky roku 2017

girl-3038974_640

S novým rokem přichází také ohlédnutí za rokem uplynulým. Rádi bychom zhodnotili, které články se našim čtenářům nejvíce líbily a měly nejvyšší počet návštěv.

Všeobecně se naši čtenáři velmi zajímali o pracovní listy ke stažení. Rekordní počet stažení zaznamenal Prázdninový deník, který jsme našim čtenářům poskytli zdarma, jak je naším zvykem, pod licencí Creative Commons BY. Uživatelé jej tedy mohli šířit dál pod podmínkou uvedení zdroje. Velmi nás potěšilo, že také učitelé a ředitelé škol uváděli možnost stažení našeho deníku na svých webových stránkách. Snad jsme některým dětem pomohli uchovat nezapomenutelné zážitky z prázdnin.

Velkou návštěvnost zaznamenala také recenze učebnic Recenze učebnic – Hravá prvouka – vydavatelství TAKTIK. To nás utvrzuje v našem dobrém záměru představit učitelům učebnice na našem trhu. Tento projekt se nám však bohužel nepodařilo uskutečnit podle našich představ. O našich obtížích při realizaci tohoto projektu si můžete přečíst v článku ………….

Oblibě se také těší texty, které učitelům představují moderní vyučovací metody. Výrazně nejvyšší počet čtenářů shlédlo článek Skupinová výuka jako možnost rozvíjení kooperace žáků, často navštěvovaným byl také článek týkající se Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ

Zajímavé ohlasy jsme zaznamenali také na sérii námětů týkajících se využívání jednoduchých grafů na 1. stupni ZŠ, které budeme dále doplňovat (Jak číst a tvořit jednoduché grafy, Využívání grafů při testování výkonů).

Pravidelně sledujeme statistiky návštěvnosti portálu i jednotlivých článků. Velmi nás těší narůstající číslo. Stále se zvyšující počet čtenářů a kladné ohlasy na naše články nás těší a utvrzují v tom, že naše práce má smysl.

Share This: