Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Projekt Divadlo školám

Fimfárum

Jedná se o souhrnný cyklus téměř dvou desítek představení Divadla D21, který nabízí tituly pro mateřské, základní a střední školy. Každému věku náleží jiný okruh témat i formy jeho zpracování, a to na základě citlivého zvážení možností a požadavků určitého věku. Jedná se o projekt, který můžete využít jako doplněk výuky i jako smysluplně strávený volný čas s dětmi, žáky i studenty.DIVADLO
Divadlo je působivá forma zážitku, divadlo nás nabádá k přemýšlení o druhých i sobě samých. Dobré divadlo má katarzní účinky. Divadlo je hra, díky níž můžeme znovu a znovu zažívat to, co třeba v reálném životě nikdy nezažijeme. Připomíná nám naše dřívější prožitky a ukazuje je v jiném světle, z jiného úhlu pohledu – někdy mírněji někdy brutálněji, jindy nadneseně a s vtipem. S divadelním představením se dostáváme do intimních sfér lidského jednání. Hercovo konání na jevišti pro nás odkrývá myšlenky druhých, což vede k možnosti lepšího porozumění činů ostatních. Zrcadlí naši společnost a následně nám umožňuje se v reálném světě lépe orientovat. V divadle dochází ke společným zážitkům, k utužování společenských vazeb a bezprostřednímu sdílení prožitku. Proto je, bylo a bude divadlo jako jedna z mnoha forem uměleckého vyjádření pro společnost důležitá.

Když pak umělecký směr divadla zacílí na mladé publikum, ukáže mu, že slovo sdílet neznamená jen kliknutí do virtuálního prostoru sociálních sítí. A když se divadlo nebojí mladé lidi vzdělávat, pomáhat jim chápat a orientovat se v tomto uměleckém prostředí, je to radost. A právě takovou radost si dopřává Divadlo D21 v rámci svého projektu Divadlo školám.

Divadlo školám v sezóně 2017/2018 přináší novinku.
Díky strukturálním fondům EU přináší Divadlo D21 unikátní nabídku, která navazuje na dosavadní zkušenost s dopoledními představeními pro školy. V sezóně 2017/2018 může nově školám nabídnout celkem 30 představení včetně tvůrčích dílen zcela zdarma. Vybrat si můžete z 11 titulů z repertoáru Divadla školám.
Projekt vytváří vzdělávací program využívající divadlo jako prostředek předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ.
Žáci si díky prožitku z divadla a z následných interaktivních dílen osvojí pojmy jako demokracie, spravedlnost, rovnost, lidská a občanská práva.

Dopolední čas v Divadle D21
A jak vypadá takové Divadlo školám v akci?
Po příchodu školy do divadla se hned ve foyer žáků ujme divadelní lektor a o pedagogický doprovod se postará koordinátorka projektu. Snažíme se z učitelů sejmout břímě neustálé pozornosti žáků a umožnit jim se v našem divadelním prostoru odreagovat a přepnout na jiný režim, než který skýtá mnohdy náročná cesta ze školy za kulturou. Diváky pohodlně usadíme v hledišti a divadelní lektor je přivítá. Tomu říkáme divadelní startér. Je zábavný, stručný a má za cíl jediné – pozitivně naladit diváka na představení.

Představení trvají od 45 do 80 minut. Následuje tvůrčí dílna pod vedením zkušených divadelních lektorů v délce 60 minut – kde mladé publikum učíme reflektovat zhlédnuté představení v bezpečném a hravém prostředí. Zároveň dostávají prostor učitelé sdílet své zážitky a názory s našimi lektory a to při rozhovoru a prostřednictvím formuláře zpětné vazby, která je pro nás nesmírně důležitá.
Navíc ke každé inscenaci učitelé dostanou k dispozici pracovní a metodický list. Je jen na nich, zda tyto materiály využijí jako součást výuky, či přenechají vyplnění pracovního listu našemu lektorovi v rámci divadelní dílny.
V případě zájmu také místo divadelní dílny nabízí krátkou besedu s aktéry představení tzv. bez opony/bez ostychu.

Milé paní učitelky, vážení páni učitelé,
vezměte své žáky do Divadla D21 a my už se o vše postaráme. Nasloucháme vašim potřebám, komunikujeme s vámi, zajímáme se o názory vaše i dětí. Návštěva Divadla D21 je dialogem, zážitkem i poučením.
Umělecká kvalita je u nás na prvním místě.
Osobní a lidský přístup je samozřejmostí.
Umíme se přizpůsobit vašim časovým možnostem.
Práce s dětmi je pro nás důležitá stejně jako pro vás.

Divadlo = HERCI + DIVÁCI
+ hra
+ zážitek
+ jiný přístup
+ svobodné prostředí
+ bezpečné prostředí
+ motivuje
+ inspiruje
+ očišťuje
+ zrcadlí
+ vzdělává
= Divadlo D21 + Divadlo školám

Další informace se můžete dozvědět na www.divadlod21.cz nebo na divadloskolam@divadlod21.cz .

Share This: