Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Olympijské hry – základní shrnutí a náměty na činnosti

olympic-rings-1939227_640

V pátek 9. února budou zahájeny slavnostním ceremoniálem XXIII. zimní olympijské hry, které se budou konat v jihokorejském Pchjongčchangu. Slavnostní zakončení proběhne 25. února. V tomto období bude mnoho dětí usedat k televizním obrazovkám společně se svými rodiči a sledovat soupeření sportovců o medaile. Proto by učitelé měli této události také věnovat větší pozornost a mít alespoň základní přehled o průběhu akce. Řada učitelů bude olympijské hry jistě také bedlivě sledovat, ale přesto bychom vám chtěli přinést malé shrnutí těch nejdůležitějších informací, náměty a pracovní listy pro činnost s dětmi.

Původ olympijských her
Olympijské hry mají svůj původ v Antických olympijských hrách, které se pořádaly od 8. stol. př. n. l. do přelomu 4. a 5. stol. n. l. každé čtyři roky v řecké Olympii.

Důležité nebyly jen výkony sportovců. Hry spojovaly všechny Řeky, kteří byli jinak rozděleni do mnoha kmenů. V období, kdy se konaly Antické olympijské hry, byly zakázány všechny války a jiné násilné činy.

Obnovení olympijských her
V roce 1888 dostal Francouz Pierre de Coubertin nápad obnovit pořádání olympijských her. Nápad se mu podařilo zrealizovat a v roce 1896 se konaly první olympijské hry v řeckém městě Atény. Od té doby se olympijské hry pořádají každé čtyři roky. Aby se jejich současná podoba odlišila od té antické, jsou označovány jako novodobé olympijské hry. V roce 1924 se začaly pořádat také zimní olympijské hry, které se konaly vždy ve stejném roce jako letní olympijské hry. Od roku 1992 se letní a zimní olympijské hry střídají vždy po dvou letech.

Olympijská myšlenka
Ani v novodobých olympijských hrách nejde pouze o sportovní výkony. Kladou také důraz na rovnoprávnost všech sportovců bez náboženské, rasové a politické diskriminace, podporují demokracii a mezinárodní spolupráci.

Olympijské symboly:

Olympijské kruhy
Nejznámějším symbolem olympijských her jsou olympijské kruhy. Pět vzájemně propojených olympijských kruhů symbolizuje propojení pěti kontinentů olympijskou myšlenkou. Šest barev (včetně bílého podkladu) zahrnuje všechny barvy světa. Všeobecně se traduje, že barvy vyjadřují jednotlivé kontinenty, ale není tomu tak. Jedná se o dva nezávislé symboly.

Pracovní list – Olympijské kruhy na vybarvení ke stažení zde>>

Olympic flag
By Original author: Pierre de Coubertin (1863-1937) (Manual reconstruction by Denelson83) [Public domain], via Wikimedia Commons

Olympijský oheň
Od roku 1936 se dodržuje tradice putování olympijského ohně. Olympijský oheň se zapaluje v řecké Olympii, v místě, kde se konaly původní Antické olympijské hry, a putuje světem až do místa konání her. Během cesty si pochodeň s olympijským ohněm předávají významní lidé, kteří jsou předem vybraní. Olympijský oheň je zhasnut při slavnostním zakončení her.

Můžete si s dětmi zkusit vyrobit pochoděň s olympijským ohněm, pro inspiraci uvádíme příklad:

Olympijské medaile
Olympijské medaile si domů odvezou jen ti nejlepší závodníci. V každém závodě se udělují tři medaile. Zlatá medaile je určena pro vítěze, stříbrnou medaili dostane sportovec na 2. místě. Za 3. místo se uděluje medaile bronzová. Někdy můžete zaslechnout také o bramborové medaili. Ta se ve skutečnosti nikdy neuděluje, jedná se pouze o slovní vyjádření ocenění pro závodníka na 4. místě. Vzhled medailí je na každých olympijských hrách jiný. Je inspirován zemí, ve které se olympijské hry konají.

Motivem pro medaile z letošních olympijských her je korejská abeceda, která je pýchou tohoto asijského státu.

Pracovní list – Zkus navrhnout olympijskou medaili ke stažení zde>>

Olympijský maskot
Od 70. let minulého století k olympijským hrám neodmyslitelně patří také maskot. Jedná se o figurku, která symbolizuje pořadatelskou zemi. Může se jednat o již existující nebo vymyšlenou zvířecí, lidskou nebo jinou postavu.

Jedním z maskotů olympijských her v Pchjongčchangu bude bílý tygr Soohorang. Bílý tygr nebyl vybrán náhodně. Pro Korejce je posvátným zvířetem. Z korejské lidové pohádky a písničky je známý jako symbol důvěry, ochrany a síly.

Pracovní list – Zkus navrhnout maskota ke stažení zde>>

2018 Winter Olympic & Paralympic Promotion material 01
By Exj (Own work), via Wikimedia Commons

Olympijské heslo
Olympijské heslo zní „Citius, Altius, Fortius.“. V českém překladu to znamená „Rychleji, výše, silněji.“.

Sporty na zimních olympijských hrách
Na zimních olympijských hrách se objevují sporty, při nichž je potřeba sníh nebo led.

Pracovní list – Zkus navrhnout nějaký vlastní sport ke stažení zde>>

Na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu budou sportovci závodit v akrobatickém lyžování, alpském lyžování, běhu na lyžích, biatlonu, bobech, curlingu, krasobruslení, ledním hokeji, rychlobruslení, saních, severské kombinaci, short tracku, skeletonu, skocích na lyžích a snowboardingu.

Pracovní list – Olympijské sporty spojovačka ke stažení zde>>

Share This: