Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Zapisujte noty jednoduše

foto_noty_4

Pro napsání notového zápisu sloužil dříve notový sešit a tužka. V současnosti existuje řada různých počítačových programů pro vytvoření notového zápisu. Některé jsou zdarma, za některé si musíme zaplatit. Poradíme vám, jak můžete v současnosti vytvořit jednoduchý notový zápis pomocí zdarma dostupného počítačového programu MuseScore.

Výhody notového zápisu pomocí počítačového programu
- notový zápis je v elektronické podobě (lze jej kdykoli vytisknout, umístit na internetové stránky, pracovat s ním na interaktivní tabuli …)
- notový zápis je úhledně zpracovaný
- pokud notový zápis uložíme ve formátu *.mscz , lze jej kdykoli pomocí stejného programu opravit
- okamžitě lze přehrát zvuk vytvořeného notového zápisu

Nainstalujte si program
Českou verzi tohoto programu si můžete zdarma stáhnout na adrese https://musescore.org/cs Po stažení si program nainstalujte na své PC. Instalace je velmi jednoduchá zvládne ji většina běžných uživatelů PC. Pokud máte přeci jen s instalací problémy, nebojte se někoho kompetentního poprosit o pomoc. Zejména na školních počítačích by instalace mohla dělat problémy z důvodu nastavení ochranných prvků.

Jak s programem začít pracovat?
Dál už začnete stejně jako u řady dalších programů kliknutím SOUBOR – NOVÝ

Poté zadáte název písničky, jméno autora, případně další údaje. Můžete vytvořit notový zápis podle předlohy nebo vytvořit vlastní notový zápis. Lze vybrat hudební nástroj, pro který bude notový zápis určen (piano – noty pro každou ruku zvlášť, kytara – zápis akordů …). Dále si zvolíte předznamenání, takt (případně předtaktí) a počet požadovaných taktů. Následně se vám objeví připravená prázdná notová osnova, do které můžete začít tvořit vlastní zápis.


Prázdná notová osnova pro piano

Jaké značky lze zapsat?
Do notového zápisu lze zapsat prakticky všechny značky a symboly, které hudebníci pro notový zápis používají (nadechnutí a přestávky, dynamika, prstoklad … ).

Pod notový zápis lze lehce zapsat také text písně.


Příklad vytvořené písně

Bližší informace o programu
Bližší informace o tomto programu naleznete na stránkách https://musescore.org/cs , proto se podrobnějšímu návodu na práci s programem zabývat nebudeme. Na uvedené adrese naleznete také jedenáct instruktážních videí, které vás naučí tento program používat.

Share This: