Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Olympijské hry – čtení s porozuměním

cteni s porozumenim

Proč a kdy vznikly olympijské hry nebo jaké jsou jejich symboly? Připravili jsme text pro žáky se základními informacemi o olympijských hrách.
Text pro čtení s porozuměním a pracovní list je ke stažení zde >>

Slovní zásoba
Všechna slova, kterým by některé děti nemusely rozumět, jsou v textu podtržená.

Součástí pracovní list
Součástí je také pracovní list pro vyplnění základních informací o olympijských hrách. Všechny odpovědi na uvedené otázky mohou děti vyčíst z textu.

Využití při práci ve skupinách
Text lze využít také při práci ve skupinkách. Uvedené otázky můžete rozdělit mezi děti. Každá skupina vypracuje jednu část, může ji graficky zpracovat a umístit na společnou olympijskou nástěnku nebo vytvořit společný plakát s informacemi o hrách.

Share This: