Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Únorové vydání věnujeme především olympijským hrám

sochi-2014-262145_1280

Letošní únor se bude nést především ve znamení zimních olympijských her. Prostřednictvím této světové sportovní akce máme jedinečnou možnost prohloubit u dětí zájem o sport a sportování. Magazín Zakatedrou.cz proto tento měsíc velkou část svých článků věnuje právě olympijským hrám, neboť tuto tematiku lze využít i v jiných předmětech než jen v tělesné výchově. Jedná se o motiv, který lze aplikovat téměř do všech oborů a v různých podobách. Výčet všech činností, které by se daly spojit s olympijskými hrami, by byl opravdu dlouhý. Pokusili jsme se tedy podpořit učitele alespoň shrnutím základních informací, několika náměty a pracovními listy. Aby některé náměty nezapadly v textu, přinášíme vám stručný přehled našich článků k olympijským hrám.

V první řadě jsme považovali za důležité sepsat článek se základními informacemi o olympijských hrách, který je přednostně určený pro učitele. Každý vyučující by tyto základní informace měl samozřejmě znát, ale pravděpodobně se najdou někteří, kterým malé připomenutí neuškodí. Proto jsme vytvořili článek Olympijské hry – základní shrnutí a náměty na činnosti.

Dále jsme vytvořili text obsahující základní informace o olympijských hrách určený pro žáky, jehož součástí je také pracovní list s kontrolou porozumění textu, který zároveň slouží jako stručný přehled základních informací o olympijských hrách.

Mnoho učitelů, především mladších dětí, bude shánět také obrázky s olympijskou tematikou pro vymalování. Proto jsme připravili také publikaci obsahující obrázky zimních olympijských sportů k vybarvení.

A pokud byste si rádi sami nebo třeba s celou třídou vyzkoušeli některé olympijské sporty na vlastní kůži, můžete navštívit Olympijský festival, který se koná v Brně a Ostravě. Více o této akci se dozvíte v článku Zajímavý tip: Olympijský festival v Brně a Ostravě.

Ještě jednou zveřejňujeme pracovní listy týkající se olympijské tematiky, které jsou volně ke stažení:

  • Pracovní list – Olympijské kruhy na vybarvení ke stažení zde>>
  • Pracovní list – Zkus navrhnout olympijskou medaili ke stažení zde>>
  • Pracovní list – Zkus navrhnout maskota ke stažení zde>>
  • Pracovní list – Zkus navrhnout nějaký vlastní sport ke stažení zde>>
  • Pracovní list – Olympijské sporty spojovačka ke stažení zde>>
  • Text pro čtení s porozuměním a pracovní list je ke stažení zde >>
  • Publikace s Obrázky sportů zimních olympijských her k vybarvení je dostupná zde >>

Share This: