Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Poznávejte jarní přírodu co nejvíce smysly

nature-3159873_640

I přes mrazivé počasí posledních dní se k nám nezadržitelně blíží jarní období. Nastává tedy příhodná chvíle k zahájení pozorování změn v přírodě v průběhu roku. Tomuto tématu jsme se věnovali již v minulosti v článku Vyhlížejte s dětmi jaro – využijte fenologii. Nesbírejte informace o přírodě jen z učebnic. Vyjděte s dětmi ven a nechte je vnímat probouzející přírodu co nejvíce smysly.

Poslouchejte přírodu
Nechejte žáky zavřít oči a dvě minuty pouze poslouchat okolní zvuky. Po otevření očí si žáci mohou zapsat, co slyšeli a své zápisky porovnat s ostatními žáky. Jednou z možností je využití komunitního kruhu (čtěte článek Pracujte s žáky v kruhu). Žáci mohou (výhodou komunitního kruhu však je, že také nemusejí) sdělovat ostatním spolužákům, jaké měli při poslechu pocity, jaké myšlenky v nich poslech vzbudil apod. Možná budou žáci sami překvapeni, co všechno mohou slyšet, pokud se úplně ztiší a zaposlouchají do zvuků okolního světa. Tuto aktivitu můžete opakovat také v dalších ročních obdobích a zkusit poslechy v jednotlivých ročních obdobích navzájem porovnávat.

Pozorujte přírodu
Jaké barvy mají jarní květiny, stromy na jaře, louka na jaře? Jaké barvy v přírodě na jaře převládají. Opět můžete s žáky diskutovat v komunitním kruhu o jejich pocitech při pohledu na jarní přírodu, jejich myšlenkách apod. Zajímavou výtvarnou aktivitou je míchání různých odstínů, které v přírodě na jaře vidíte, s pomocí akrylových barev. Stejným způsobem můžete vytvořit paletu barev i v dalších ročních obdobích a porovnávat rozdíly.

Přivoňte k přírodě
Většina jarních květin příjemně voní a s přičichnutím lze poznat, o kterou květinu se jedná. Zajímavé pro žáky je jen tak si ke květinám přivonět a o vůních si povídat. Komu voní která květina nejvíce, která nejméně, připomíná vám ta vůně něco jiného? Další zajímavou činností je pojmenovávání květin podle vůně. Aby měly všechny děti stejné výchozí podmínky a opravdu rozhodoval dobrý čich, je dobré nejprve děti s květinami, jejich názvy a jejich vůní seznámit a až následně představené květiny poznávat se zavázanýma očima.

Dotýkejte se přírody
Nechejte žáky všechny přírodniny co nejvíce osahat. Žáci mohou záměrně poznávat přírodniny se zavázanýma očima podle hmatu, ale mohou se květin, trav … dotýkat bezděčně při různých hrách. Vždy však dbejte na to, aby děti přírodu záměrně neničily.

Share This: