Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Kniha Po stopách stoleté dámy nám připomene události naší země za posledních 100 let

Po stopách stoleté dámy

Protože si v letošním roce připomeneme 100 let od vzniku Československa, vydalo nakladatelství Portál zajímavou publikaci Po stopách staleté dámy, kterou bychom chtěli představit našim čtenářům. Sto kapitol se věnuje rok po roce významným událostem, které se od vzniku Československa odehrály.


Název: Po stopách stoleté dámy
Autor: Lenka Pecharová
Ilustrace: Lukáš Fibrich
Nakladatelství: Portál
Počet stran: 181
Formát: A4

Představovaná publikace obsahuje shrnutí nejdůležitějších okamžiků uplynulých 100 let. Nejedná se přitom pouze o strohý výčet historických faktů a dat. Autorka knihy pečlivě vybírala události, které jsou zajímavé a zároveň hrály důležitou roli při formování dnešní podoby republiky. Čtenář nachází souvislosti se svými zkušenostmi ze současnosti, a to v nejrůznějších oblastech (v oblasti politické, umělecké, sportovní …).

Jednotlivé kapitoly jsou rozčleněny podle roku, ve kterém se událost odehrála. Zpravidla je dní jednoho roku sepsány na jedné straně, létům bohatším na významné okamžiky jsou věnovány dvě až tři strany. Většina kapitol je doplněna také o vtip z tehdejší doby a kreslenou ilustraci vystihující významné milníky uvedeného roku. V publikaci se objevují také rébusy, jejichž správné odpovědi je možné vyčíst z textu. Správnost odpovědí si čtenáři mohou zkontrolovat podle správného řešení uvedeného na konci knihy, jejíž součástí je také Abeceda Československa. Ta obsahuje 64 abecedně seřazených pojmů s vysvětlením. Abecedu lze využít k různým vědomostním hrám, dle autorky knihy například ke hře AZ kvíz.

Kreslené ilustrace se snaží co nejvíce vystihnout události daného roku, v jednom obrázku je tedy často zakomponováno více událostí.

Jedná se o velmi zdařilé dílo, které občany seznamuje s blízkou historií bezprostředně se dotýkající každého z nás. V knize postrádám historické mapy, které by méně fundované čtenáře seznámily se změnami hranic našeho státu v uplynulých 100 letech.

Kniha není přímo určená určité věkové kategorii, přesné porozumění textů a událostí však často vyžaduje alespoň základní historické znalosti. Publikace je velmi zajímavá také pro děti mladšího školního věku, v řadě případů však vyžaduje vysvětlení historických souvislostí. Myslím, že autorka knihy méně popracovala poslední roky, ve kterých se událo více zajímavých událostí, které by mohly ovlivnit naši budoucnost.

Publikace se mi velmi líbila a myslím, že každý, kdo děti na 1. stupni ZŠ vyučuje, by si ji měl přečíst, neboť obsahuje historické souvislosti přímo ovlivňující svět kolem nás, se kterým děti seznamujeme. V textu kromě jiného nalezneme například řadu odkazů na literaturu pro děti a mládež, která v daném roce vyšla, a souvislost jejího vzniku s poměry tehdejší doby.

S knihou lze velmi dobře pracovat také ve vyučování. O možnostech jejího využití při výuce na 1. stupni ZŠ si můžete přečíst v článku Letos si připomeneme 100 let od vzniku Československa.

Share This: