Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Děti ze základních škol si vyzkoušely olympijské sporty

ZOH 1

Současně se zimními olympijskými hrami probíhaly v Brně a Ostravě olympijské festivaly, které ve všední dny dopoledne patřily převážně žákům základních škol. Byli jsme u toho, když děti nadšeně naskakovaly do bobů, metaly na curlingové dráze či střílely na biatlonové střelnici.

Návštěvu olympijských parků si mohly školní třídy vysoutěžit prostřednictvím soutěže pořádané SOV. Školy, které nejsou z Brna nebo Ostravy, do dějiště festivalu přivezly speciální autobusy přímo od jejich škol. U vstupu do areálu už na třídy čekali dobrovolníci, kteří s dětmi dle určeného harmonogramu obcházeli jednotlivá sportoviště.

Z olympijských sportů si v brněnském parku žáci mohli vyzkoušet jízdu na snowboardu, sjezdových lyžích, běžeckých lyžích, jízdu na saních, v bobech nebo bruslení. Velký zájem byl také o biatlonovou střelnici. Připraveno bylo také velké množství dalších doplňkových aktivit týkajících se zimních či letních sportů. Na všech stanovištích byly nachystány zajímavé úkoly a hry, které zaujaly návštěvníky s různou úrovní sportovní výkonnosti a všech věkových kategorií.

Kromě tříd, které vyhrály organizovaný zájezd do festivalového parku, bylo v areálu k vidění také mnoho dalších školních tříd, školních družin a jiných dětských skupin, jejichž návštěvu parku iniciovali sami učitelé a vychovatelé.

Za dobu, kterou jsme na olympijském festivalu v Brně strávili, jsme viděli mnoho rozzářených dětských tváří, kterým vzpomínka na letošní zimní olympijské hry jistě zůstane dlouho v paměti.


FOTO: ČOV – Markéta Navrítilová/Radek Miča

Share This: