Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Letos si připomeneme 100 let od vzniku Československa

old-letters-1082299_640

V říjnu letošního roku uplyne 100 let od vzniku Československa. Ve školách se historie učí od pravěku. Na moderní dějiny často nezbývá čas a jsou učiteli často opomíjeny. Při zjišťování úrovně znalostí žáků se nemusíme opírat pouze o výzkumy, často se bohužel stačí zeptat žáků maturitních ročníků na zásadní události nedávné doby, a ti mnohdy neznají základní fakta a souvislosti. A přitom právě blízká minulost, se kterou mají děti bezprostřední zkušenost, by měla při výuce na 1. stupni propojovat současnost s dávnou historií a vzbuzovat u žáků zájem o dějiny.

100 let ve 100 dnech
Toto výročí zmiňujeme právě nyní na začátku března, protože do říjnového výročí zbývá něco málo přes 100 školních dní. Proto se nabízí možnost zahájit projekt 100 let naší země. Každé ráno můžete během několika málo minut probrat zásadní události jednoho roku, až se po sto dnech dostanete do současnosti.

Bohužel 100 dní přeruší letní prázdniny a mohou nastat organizační změny. Je tedy možné zvolit jiný časový úsek a probírat toto téma intenzivněji. Myslíme si však, že delší období vzbudí u dětí o probíranou tematiku větší zájem, budou mít více času na hledání dobových předmětů, diskuse s pamětníky apod.

S dětmi různého věku
O událostech uplynulých 100 let si můžete vyprávět s žáky různých věkových kategorií, jen je potřeba přizpůsobit formu jejich dosavadním vědomostem.

Grafické znázornění
Jedná se o rozsáhlejší téma, které může být pro některé žáky (zejména mladších věkových kategorií) velmi abstraktní a těžce pochopitelné. Proto je vhodné vytvořit grafické znázornění na časové ose a do osy postupně zaznamenávat důležité historické události. Dobré je přikládat také fotografie a obrázky.

Součástí grafického znázornění může být také historická mapa Československa, které budete různobarevnými fixy ubírat či přidávat území tak, jak se jeho hranice v průběhu let měnily.

Časová osa
Vytvořte si časovou osu, která bude zaznamenávat období od roku 1918 po současnost. Je vhodné ji umístit na zeď nebo na nějaké jiné viditelné a snadno přístupné místo, aby ji bylo možné průběžně doplňovat. Na časovou osu nechte děti zaznamenat důležité roky související s jejich životem (nejčastěji se bude objevovat datum narození nejbližších příbuzných a přátel, rok svatby rodičů apod.). Postupně na časovou osu můžete společně přidávat obrázky či záznamy důležitých okamžiků.

Opravdové předměty z minulosti
Ve světě kolem nás je ještě mnoho věcí, které s probíranou historií souvisí. Děti mohou nosit předměty z roku, o kterém si budou daný den povídat.

Diskuse s pamětníky
Pro toto téma jsou velmi přínosné diskuse s pamětníky. Vlastně všichni, kteří děti obklopují, mají alespoň na některé roky vzpomínky. Pamětníky se mohou stát také sami žáci, kteří některý rok zažili, a snažit se své zkušenosti zaznamenat pro další generace.

Zdroje informací
Jako výborný zdroj informací doporučujeme knihu Po stopách stoleté dámy, ve které jsou zaznamenány všechny významné události posledních let s přesahy a souvislostmi do mnoha oborů. Recenzi knihy si můžete přečíst v článku Kniha Po stopách stoleté dámy připomínající události naší země za posledních 100 let.

Děti mohou hledat také informace v kronice obce, ptát se pamětníků, hledat ve starších knihách, časopisech …

Výstup projektu
Výstupem projektu může být například nástěnka obsahující časovou osu se zaznamenanými důležitými událostmi, hustorická mapa a další zajímavosti, kniha, přednáška pro ostatní školní třídy apod.

Share This: