Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Připravte se na plánovaný kariérní řád: vytvořte si profesní portfolio

Education


Ministerstvo školství připravuje kariérní řád pro učitele. Přesná kritéria, podle kterých budou pedagogové do jednotlivých stupňů zařazováni, dosud nejsou známa, ale buďte připraveni. Vytvořte si profesní a pedagogické portfolio, které může pomoci přesvědčit o vašich profesních kvalitách. Ať přijde jakákoli změna v hodnocení učitele, vaše dobře odvedená práce, kterou můžete vykázat, o vás mnohé napoví.

 
Co to je?

Profesní portfolio je soubor dokumentů, které mapují vaši učitelskou kariéru.
 

K čemu ho mohu použít?

Profesní portfolio mohu použít

 • když bude potřeba prokázat moje profesní kvality
 • při sebehodnocení
 •  

  Jak na to?

  Jedním z prvních listů portfolia, by měl být váš strukturovaný životopis. Následně můžete zařadit jakýsi „motivační list“, ze kterého bude patrné, co pro vás učitelské povolání znamená, jaké jsou vaše postoje, vize apod. Dále je vhodné zařadit plán vašeho profesního rozvoje (s čím jste začínali, jak jste na tom nyní, a co plánujete do budoucna).
   

  Co ještě do portfolia patří?

 • dokumenty o vašem dalším vzdělávání, absolvování různých kurzů, stáží apod.
 • informace o vašich publikačních činnostech
 • záznamy hospitací (které byli u vás a na kterých jste byli)
 • sebehodnocení
 • zpětná vazba vaší činnosti od vedení školy, žáků, rodičů žáků apod.
 • ukázky příprav na hodiny, které jste odučili
 • další dokumenty dokládající kvalitu vaší práce
 •  

  Kdo určuje, co všechno do portfolia patří?

  Portfolio je vaše vizitka a prezentuje vaši osobu, takže konečné rozhodnutí, co do složky zařadit, je na vás. Do portfolia zařaďte dostatek dokumentů, aby mělo výpovědní hodnotu. Dejte však pozor, ať to nepřeženete. Méně je někdy více.
   

  Veďte si dvě portfolia

  Kromě profesního portfolia, si veďte také pedagogické portfolio. Zatímco do profesního portfolia dávejte pouze vybrané ukázky vaší práce, do pedagogické portfolia patří velké množství příprav, nápadů, popisy situací, které jste řešili a jak apod. Pedagogické portfolio může mít klidně několik dílů. Pedagogické portfolio vám může být v budoucnu velkým pomocníkem nejen pro praxi, ale také v případě přípravy na navrhované atestace.
   

  Portfolio můžete zařazovat do šanonů a sloh nebo si jej můžete vést v elektronické podobě.
  Některé školy mohou po učitelích profesní portfolio vyžadovat, určovat jeho obsah a kontrolovat jeho vedení.

   
  Další doporučení

  S portfoliem pracujte průběžně. Dokumenty průběžně doplňujte.
   
  |= ZAKATEDROU.CZ =| vám pomůže:

  V některém z příštích čísel našeho magazínu vyjde článek o sebehodnocení a poradíme vám, jak si snadno můžete zkusit jednoduché sebehodnocení udělat.
  Do profesního portfolia patří také záznamy o publikačních činnostech, které mohou být jedním z aspektů při zařazení do kariérního stupně. Máte „doma v šuplíku“ nějaké materiály, které by mohly být zajímavé i pro ostatní pedagogy? Nebojte se kontaktovat naši redakci, která rozhodne o jejich publikaci v našem magazínu.
  Máte s profesním portfoliem zkušenosti?
  Budeme rádi, pokud se o vaše zkušenosti a postřehy týkající se profesního portfolia podělíte s ostatními čtenáři v diskusi pod článkem.
  Odkazy
   

  Pokud se o práci s profesním portfoliem zajímáte hlouběji, můžete si přečíst publikaci Profesní portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení, která je v současnosti dostupná na http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/09_Profesni_portfolio_ucitele.pdf

  Share This: