Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Rozšířená realita dává tištěným materiálům další rozměr

aurasma květiny

Už jste někdy slyšeli o rozšířené realitě? Angličtina používá výraz augmented reality, z něhož vznikla zkratka AR. Jedná se o reálný obraz doplněný o digitální objekty v reálném čase. Technologie podporující tuto oblast se neustále vyvíjejí a na trhu se objevuje stále větší množství aplikací i zařízení podporujících rozšířenou realitu. My bychom však tento článek chtěli zaměřit především na možnosti AR, které přinášejí tištěným materiálům další rozměr. Díky AR tak lze učební materiály jednoduše propojit s digitálními materiály, které mohou prostřednictvím tabletů využívat i nejmladší žáci.

Rozšířená realita rozezvučí zpěvníky s notami (po naskenování not uslyšíme nahrávku příslušné písně), probudí obrázky živočichů k životu (po naskenování obrázku se objeví krátké reálné video příslušného živočicha), přeloží názvy obrázků do cizích jazyků (po naskenování obrázku se objeví jeho anglický název, případně můžeme tak slyšet jeho vyslovení) …

Co je potřeba
Potřeba je tablet nebo chytrý mobilní telefon s kamerou a připojením k internetu. V zařízení musí být nainstalované potřebné aplikace (které jsou často ke stažení zdarma). Potom jsou potřeba digitální materiály propojené s tištěným materiálem nebo reálným obrazem.

Na jakém principu systém rozšířené reality funguje
MARKER
Důležitým pojmem souvisejícím s AR je MARKER. Jedná se o značku, kterou je aplikace schopná rozeznat a přiřadit jí správný digitální objekt. Marker by měl být dobře rozpoznatelný obrázek nebo objekt s jasným ohraničením. Zkrátka jedinečný obraz, který lze jednoznačně rozpoznat.

Některé aplikace využívají funkce GPS propojené s internetovým zařízením, s jejichž pomocí aplikace zjistí, kde se nacházíme a na jaké objekty se díváme. K nim pak přiřazuje další informace.

Digitální objekt
Digitální objekt, který se po načtení markru na displeji zobrazí, může mít různé formáty i funkce. Jedná se o objekt, který je předem připravený a dostupný on-line, nebo je uložený v aplikaci.

Často se využívá 3D objektů doplňujících reálný obraz v reálném čase. Některé 3D objekty lze i rozpohybovat. Jednoduše vám tak může například přistát papoušek na rameni, může se vám objevit květina v ruce apod.

Další možností je, že se po uživatelům po načtení markru zobrazí nějaký obrázek nebo text. Jednoduše tak můžete zjistit, jak se například jmenuje objekt na fotografii, kterou jsme načetli nebo například jak daný objekt vypadal před 100 lety.

Při naskenování příslušného markeru se nám může zobrazit také video včetně zvuku. Můžeme tak shlédnout návod k použití, můžeme se dozvědět větší množství informací, shlédnout ukázky apod.

Výhodou je snadná ovladatelnost
Tyto systémy jsou snadno ovladatelné, mohou jej tedy jednoduše využívat i malé děti nebo lidé, kteří mají minimální dovednosti práce s počítačem.

Rozšířená realita by mohla dát klasickým tištěným učebnicím nový rozměr
AR může nalézt využití ve všech předmětech. Rozezvučí zpěvníky s notami (po naskenování not uslyšíme nahrávku příslušné písně), probudí živočichy k životu (po naskenování obrázku se objeví krátké reálné video příslušného živočicha), přeloží názvy obrázků do cizích jazyků (po naskenování obrázku se objeví jeho anglický název, případně můžeme slyšet jeho vyslovení) …

Rozšířená realita by mohla dát klasickým tištěným učebnicím nový rozměr. Vznikat by mohly nejen nové knihy, které by již AR podporovaly, ale je možné přiřazovat digitální obsah také obrázkům v již vydaných knihách. Stačí pouze již publikovaný obrázek nastavit jako marker.

Využití rozšířené reality skenováním obrázků a nápisů v tištěných učebnicích má velké možnosti využití a můžeme se domnívat, že je to jedna z cest využití digitalizace s žáky na 1. stupni ZŠ.

Využití rozšířené reality skenováním obrázků a nápisů v tištěných učebnicích má velké možnosti využití a můžeme se domnívat, že je to jedna z cest využití digitalizace s žáky na 1. stupni ZŠ:

  • Jedná se o práci s jednoduchou obsluhou, kterou zvládnou i malé děti.
  • Umožňuje využívání tištěných materiálů, které bude ještě dlouho pro výuku na 1. stupni nezbytným.
  • Přináší názornou výuku a reálný svět do školní budovy.
  • Podporuje individuální přístup a skupinovou práci (jedinci nebo skupiny si pouští digitální obsah dle svého výběru, dle svého tempa, podle potřeby mohou přehrát vícekrát …).

V současné době však bohužel existuje velmi málo materiálů, které lze při vyučování využít. Proto jsme vám na ukázku a pro zpestření vyučování připravili pracovní listy podporující práci s rozšířenou realitou na aktuální téma Jarní květiny. Pracovní listy ke stažení a bližší návod naleznete v článku Jarní květiny – materiál pro práci s rozšířenou realitou.

Share This: