Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jednoduchý návod, jak vytvářet materiály s využitím rozšířené reality s využitím bezplatné aplikace od Aurasma

Vytvoření aury8

Hlavním tématem dubnového vydání magazínu Zakaterdou.cz je rozšířená realita (pro kterou se užívá také zkratka AR) a její využívání ve výuce. V současné době však neexistuje mnoho materiálů využívající rozšířenou realitu, které by byly připraveny k okamžitému využití při vyučování. Chtěli bychom vám proto představit produkt od Aurasmy, s jehož pomocí můžete snadno a zdarma vytvářet vlastní digitální materiály využívajících AR. A nebojte se, opravdu to není tak těžké, jak se na první pohled zdá. Krásné a efektivní materiály jsou schopni vytvářet i vyučující s průměrnými dovednostmi práce na PC.

Aurasma studio
Své vlastní materiály pro rozšířenou realitu můžete snadno připravit na počítači s internetovým připojením prostřednictvím on-line editoru Aurasma Studio, který je dostupný na adrese https://studio.hpreveal.com/landing. Práce s tímto programem je v on-line prostředí, takže není nutná instalace na vlastní počítač. Po přihlášení se dostanete k vašim rozpracovaným materiálům z kteréhokoli počítače s internetovým připojením.

Vytvoření účtu a přihlášení
Pro práci se studiem Aurasma je nutné vytvořit si nejprve vlastní účet. Při registraci je vyžadována vaše e-mailová adresa. Dále vyplníte libovolné přihlašovací jméno a heslo. Po prvním přihlášení do vašeho účtu budete ještě vyzváni k potvrzení e-mailové adresy prostřednictvím zaslané zprávy na zadanou elektronickou adresu. Do vytvořeného účtu už se snadno přihlásíte zadáním přihlašovacího jména a hesla z kteréhokoli počítače s internetem.Vytvoření materiálu s rozšířenou realitou (aury)
Výběr markeru (obrázku, který bude iniciovat přiřazení digitálního obsahu)
Po přihlášení do vašeho účtu v Aurasma studio, klikněte na „Create New Aura“ viz fotografie:

Auru vytvoříme přiřazením digitálního obsahu nějakému obrázku. Marker, tedy obrázek, po jehož načtení se digitální materiál zobrazí, načteme do digitální podoby (obrázek nafotíme nebo naskenujeme a uložíme do počítače). Obrázek by měl být jasně rozpoznatelný a měl by mít jasné ohraničení. Poté, co kliknete na „Click to Upload Trigger Image“ tedy vyberete soubor s obrázkem, který bude iniciovat zobrazení digitálních objektů, v našem případě obrázek bledule.


Po kliknutím na „Click to Upload Trigger Image“ vyberete obrázek, který budete chtít skenovat

Pokud budete chtít obrázek vybrat z počítače, kliknete na „Browse“

V našem případě jsme načetli obrázek bledule

Přiřazení digitálního obsahu k načtenému obrázku
Digitální obsah, který chceme, aby se nám po načtení příslušného obrázku zobrazil, musíme mít již předem připravený a uložený v počítači. Digitálním obsahem může být fotografie, video, 3D objekt … Pro potřeby výuky žáků na 1. stupni ZŠ se často používá fotografie (obsahující nápis s aktuálními údaji, fotografii správného řešení, fotografii aktuální podoby objektu …). Velmi vhodné je také využít video s prezentací, které jednoduše vytvoříme pomocí programu Microsoft PowerPoint. Prezentace však musí být uložena ve formátu videa. Pokud vaše verze programu Microsoft PowerPoint toto uložení neumožňuje, můžete využít on-line program pro převod prezentace ve video, který je dostupný zde>>.

Připravený digitální obsah snadno vložíme po kliknutí na „Click to Upload Overlay“ a vybráním příslušného souboru z počítače.


Načtení souboru s digitálním obsahem z počítače

Velikost zobrazení digitálního obsahu vzhledem k načítanému obrázku můžete upravit.

Zobrazení digitálního obsahu můžete různě změnit. Pro využívání s žáky doporučujeme zvolit funkci „add lock view“, která uchytí zobrazení digitálního obsahu i při ztracení načítaného obrázku ze záběru.

Auru vytvoříme přiřazením digitálního obsahu nějakému obrázku. Marker, tedy obrázek, po jehož načtení se digitální materiál zobrazí, načteme do digitální podoby (obrázek nafotíme nebo naskenujeme a uložíme do počítače).

Umožnění přístupu ostatním uživatelům
Pokud chcete umožnit využívání aury, které jste nyní vytvořili i uživatelům s jiným přihlašovacím účtem, je nutné vybrat v nabídce možnost „Share“. Vlevo vyplňte název vaší Aury, pod kterým ji ostatní uživatelé budou moci snadno dohledat.

A máte hotovo, vytvořili jste materiál pro práci s rozšířenou realitou.

Bezplatná aplikace HP Real
Pokud chcete vytvořené aury načíst s pomocí chytrého telefonu nebo tabletu, musí být v zařízení nainstalovaná aplikace HP Reveal od Aurasmy, která je zdarma ke stažení například zde>>.

Pro využívání této aplikace je nutné přihlášení. Pro tuto mobilní aplikaci platí stejné přihlašovací účty jako pro výše popisované Aurasma studio.

Pokud jste se přihlásili na jiný účet, než ve kterém máte uložené aury, které chcete načíst, musíte v aplikaci nastavit jejich sledování. Ve vyhledávání zadáte název aury nebo kanálu, který chcete sledovat, a poté zadáte sledovat (folowing). Pak už můžete načítat obrázky a zobrazovat jim přidělený digitální obsah.

Prostřednictvím této aplikace lze také vytvořit jednoduché aury. Jednoduše vyfotíte obrázek, který chcete načítat a poté vyfotíte druhý obrázek, který chcete, aby se po načtení zobrazil nebo natočíte krátké video.

Pro vyzkoušení jsme pro vás připravili sadu materiálů, které podporují rozšířenou realitu prostřednictvím programů Aurasma. Stáhnout si je můžete v článku Jarní květiny – materiál pro práci s rozšířenou realitou

Podrobný foto návod nastavení aplikace pro sledování vybraných aur:


Share This: