Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Vyhlášení cen Eduína 2017

winner-1575841_1920

Ve slavnostním sále České spořitelny v Praze byly dne 27. března 2018 slavnostně předány ceny Eduína za rok 2017. V minulém vydání jsme vás informovali o možnosti vybrat jeden z dvanácti projektů, které byly nominováni odbornou porotou do užšího výběru. Náš magazín Zakatedrou.cz se byl na cenu také nominován, ale do užšího výběru se nedostal. Představme vítěze jednotlivých kategorií.

Ceny se udělovaly ve třech kategoriích. Prostřednictvím on-line hlasování mohl rozhodnout každý z nás o vítězi Ceny veřejnosti, porota složená z vybraných odborníků rozhodovala o vítězi Ceny odborné poroty. Tento rok byla poprvé udělována také speciální cena Eduína ZOOM, do které byly zařazeny projekty podporující podnikavost a lepší uplatnění mladých lidí. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na jednu osobnost české pedagogiky, která tento večer nově vstoupila do auly slávy.

Cena veřejnosti
Cenu veřejnosti získaly Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum). Více o těchto workshopech se dozvíte zde >> .Jedná se většinou o zážitkové programy, na kterých jsou žáci vtahováni děje a problémů historických událostí. Workshopy využívají také příběhy pamětníků totalit dvacátého století. Společnost Post Bellum, která se workshopy zabývá, mimo jiné také zaznamenává a archivuje vzpomínky pamětníků významných historických událostí 20. století. Archiv obsahuje příběhy, nahrávky, fotografie …, které jsou volně přístupné. Podívejte se na archiv, který by vám mohl při výuce moderních dějin pomoci. Portál obsahující příběhy pamětníků je dostupný zde >>. Nebo si prostudujte přímo webový portál společnosti Post Bellum, který je dostupný zde >>. Třeba zde najdete nějaký námět nebo inspiraci pro výuku historie.

Cena odborné poroty
Cenu odborné veřejnosti získal projekt Učíme se venku, za kterým stojí tři zakládající organizace TEREZA, Chaloupky a Lipka. Jedná se o iniciativu, která se snaží učitelům pomáhat učit venku v přímém spojení s reálným světem. Bližší informace si můžete přečíst na internetovém portále ucimesevenku.cz, který přináší řadu nápadů, inspirací a rad pro výuku ve venkovním prostředí. Výuka v přírodě by měla být nedílnou součástí vyučování na 1. stupni ZŠ, proto všem našim čtenářům tyto stránky doporučujeme.

Cena Eduína ZOOM
Nově udělovanou cenu Eduína zoom získal projekt Můžeš to změnit!, který nabízí studentům možnost seznámit se s místními politiky a úředníky a společně s nimi hledat řešení, jak změnit to, co studentům vadí.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání
Tento rok vstoupil do auly slávy Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., jehož osobnost většina z vás jistě dobře zná a není třeba ho blíže představovat.

Bližší informace o ceně Eduína se můžete dozvědět na internetových stránkách www.eduina.cz

Share This: