Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Dubnové vydání magazínu Zakatedrou.cz je zaměřeno především na využití rozšířené reality

logo_f

Ať chceme nebo nechceme, digitální pokrok celé společnosti se bude stále více dostávat do škol a také na jejich první stupeň. Dubnové vydání našeho magazínu jsme proto z velké části věnovali tématu rozšířené reality a možnostem tvorby jednoduchých pracovních listů, které doplňují reálné obrázky počítačem vytvořenými objekty.

Doufáme, že si počtete i v našich dalších článcích, a všem čtenářům přejeme pěkné jarní dny a mnoho sil do posledních měsíců tohoto školního roku.

Share This: