Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

7. ročník Evropských her handicepované mládeže proběhne opět v Brně

02

969 účastníků z 18 evropských zemí. Rekordní počet sportovců i členů výprav je již přihlášen na 7. ročník Emil Open, který startuje 6. června a potrvá do neděle 10. června 2018. Evropské hry handicapované mládeže se i letos uskuteční v Brně a jsou určeny pro sportovce od 10 do 26 let. Aktéry letošních her uvidíme v pěti soutěžních sportech (42 disciplín) a dalších jedenácti ukázkových.

„Plány máme jako vždy velké. Je to ale zejména o finančních možnostech a akce tohoto typu je finančně velmi náročná. Bavíme se totiž o rozvojovém projektu pro mládež se všemi typy zdravotního postižení, ve které chceme hlavně vyvolat zájem o sport. Oslovujeme proto nejen různé organizace, ale i všechna školská a sociální zařízení,“ říká prezident organizačního výboru Pavel Zbožínek a dodává: „Aby jedinou kvalifikací na hry byla chuť sportovat, hradíme účastníkům jak ubytování, tak stravu. Bariérou totiž většinou nebývá handicap, ale finanční možnosti účastníků. Rád bych proto vyzval firemní partnery k zapojení do našich her, které nemusí být vždy jen finanční. Mohou zapojit např. své zaměstnance jako dobrovolníky nebo nabídnout své služby.“

Emil Open už teď láme rekordy. Organizátoři her uzavřeli 8.března první kolo přihlášek, tzv. známý je předběžný zájem účastníků. Už nyní je přihlášeno 969 účastníků z 18 zemí celé Evropy. „Týmy vyplňovaly pouze informaci, kolik členů budou mít a do jakých sportů kolik sportovců přihlásí. Jmenovité přihlášky nás čekají až ve druhém kole, které byly spuštěny v úterý 20.března. Už teď víme, že dorazí spoustu týmů, které se zúčastnily i loňského ročníku, např. ruští, slovinští a chorvatší boccisté, sportovci z maďarské školy a asociace rekreačních sportů pro osoby s postižením (Hungarian School and Recreation Sport Association of the Persons with Disabilities), Obchodní akademie Jánské Lázně, ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. a mnoho dalších,“ říká Veronika Kuchtová, viceprezidentka organizačního výboru. Her se téměř s jistotou zúčastní známý britský golfista Ashley Harris.

Ti, kteří nestihli první kolo přihlášek, mohou kontaktovat organizační výbor přes email info@emilopen.cz. Pokud nebude jejich kategorie naplněná, mají šanci se zúčastnit letošního ročníku.

Nejdelší cesta čeká sportovce z Islandu.
Podle předběžných přihlášek budou do Brna nejdéle cestovat sportovci Islandu, kteří musí překonat 2812 vzdušných kilometrů. Přijedou dva týmy v celkovém počtu 28 lidí. „Jsme moc rádi, že na hry dorazí týmy z takové dálky a že má Emil Open v Evropě čím dál tím větší renomé. Zájem projevují další a další země,“ dodává Veronika Kuchtová. Pro sportovce je důležitá nejen samotná účast na hrách, ale i podpora diváků. I proto organizátoři letos připravili řadu podpůrných aktivit. „Chtěl bych diváky vyzvat, aby se našich her zúčastnili a plnými tribunami podpořili sportovce. A na co se mohou těšit? Určitě na skvělé sportovní výkony a bohatý doprovodný program. I letos bychom rádi během her zaplnili Náměstí Svobody celou řadu sportů a vystoupení. A doufám, že se nám povede akce, která se zapíše do pelhřimovské Knihy rekordů. Detaily kolem ní si ale ještě necháme pro sebe,“ zve na hry Pavel Zbožínek.

Přeshraniční spolupráce se Slovenskem
Evropské hry pro handicapovanou mládež budou letos speciální. Poprvé bude jejich partnerem slovenská Nadace Adeli, která pomáhá klientům zajistit finanční prostředky na léčbu v unikátním ADELI Medical Center v Piešťanech. „Nadace Adeli v rámci svého veřejně prospěšného účelu organizuje nebo spoluorganizuje hodně kulturních a sportovních aktivit. Spojujeme subjekty, které mají společný zájem – lepší život pro tělesně postižené.

Partnerství s Emil Open umožní zviditelnění tohoto projektu na Slovensku a očekáváme, že slovenští sportovci s hendikepem budou mít lepší možnost zapojit se do mezinárodních her,“ říká správkyně Nadace Adeli Zuzana Nováková. Letošních her by se mělo zúčastnit i deset klientů centra, mezi kterými je největší zájem o bocciu, plavání a atletické disciplíny. Sedmý ročník Emil Open bude začátkem spolupráce obou organizací.“ Rádi bychom spolupráci rozšířili a přišli se společnými přeshraničními projekty, které propojí různé sportovní organizace a kluby sdružující sportovce se zdravotním postižením tak, aby se mohli setkávat a vyměňovat si zkušenosti na pravidelné bázi,” dodává Zuzana Nováková. ADELI Medical Center je mezinárodní rehabilitační centrum, jenž poskytuje léčbu především lidem, kteří trpí poškozením centrálního nervového systému po mozkové obrně, cévní mozkové příhodě nebo nitrolebním poranění. Jako jediné na Slovensku dokáže přijmout děti od 6 měsíců, pacienty s tracheostomií, jakož i pacienty v bdělém komatu. Unikátnost přístupu spočívá i v důrazu na to, aby pacient, resp. jeho rodina porozuměli léčebným postupům.


Share This: