Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Navštivte muzeum gastronomie

photo_18941_20101020

Stravování patří k běžným každodenním aktivitám. Každý den se setkáváme s nejrůznějšími kuchaři a jejich kulinářským uměním (maminky doma, kuchaři ve školních jídelnách, kuchaři v restauracích apod.). Kuchařům a přípravě stravy je věnováno velké množství knih, kuchařek, časopisů. Na televizních obrazovkách se stále častěji objevují zábavné pořady, které nás zavedou do kuchyně takříkajíc „až pod pokličku“ (Prostřeno, Ano šéfe!, Masterschef Česko apod.). Jejich autoři se snaží diváky seznámit nejen s přípravou běžných pokrmů, ale dbají také na kulturu stolování. U dětí se však setkáváme s častým jevem, že si kuchařů a jejich práce neváží. Zaveďme je tedy do Muzea gastronomie a zasvěťme je do světa kuchařského umění.

Muzeum gastronomie najdeme v Praze 1 na adrese Jakubská 12. V přízemí muzea můžeme projít místnostmi, které zachycují různé způsoby přípravy pokrmů od pravěku až po začátek 20. století. Dále se v této části muzea dozvíme něco o historii piva, vína, destilátů a uvidíme rekonstrukci kupeckého krámku.

 
Návštěvu si správně načasujte
Kvalitní pedagog nevybírá jen první exkurzi, o které se dozví, aby vyjel někam z dětmi na výlet a „odfajkoval“ si splnění mimoškolní aktivity. Pro efektivnější využití expozice si její návštěvu správně načasujte.

Návštěva muzea o gastronomii je vhodná např.:
- pokud právě probíráte učivo o lidském těle
- pokud se děti chovají neuctivě k zaměstnancům školní jídelny
- pokud u dětí pozorujeme nějaké problémy se stravováním nebo stravovacími návyky
- pokud seznamujete děti s minulostí
- pokud probíráte učivo o povoláních
- pokud probíráte učivo o Mistru Janu Husovi (součástí expozice je také výstava o Mistru Janu Husovi)

Návštěvou to nekončí
Aby informace a zážitky z návštěvy muzea neupadly v zapomnění, je důležité s dětmi o výstavě diskutovat (co na výstavě viděli, co se jim, líbilo, nelíbilo …) Následně můžeme navázat diskusí o jídle, proč je důležité se správně stravovat, jaká jídla dětem nejvíce chutnají, kdo u nich doma vaří apod.

Seznamte děti se školní jídelnou
Po návštěvě výstavy doporučujeme seznámit děti vhodnou formou s prací zaměstnanců školní jídelny. Děti se dozví, co se s jídlem děje, než jej žáci dostanou na talíř a během pár minut sní nebo vyhodí. Děti mohou také vytvořit návrh na zlepšení stravování ve školní jídelně a předat jej vedoucímu školní jídelny, který s nimi prodiskutuje, zda je uskutečnění jejich návrhů reálné, či nikoli a z jakých důvodů.

Využijte návštěvu při dalších projektech

Share This: